Święta Anna

Obraz naszej Patronki – umieszczony w głównym ołtarzu naszego parafialnego kościoła.

Święta Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych od swojego małżonka, św. Joachima. Świadczy o tym m.in. liczba osób noszących jej imię, dla których była wzorem i patronką – wyniesionych do chwały ołtarza: 15 świętych i 6 błogosławionych.

Imię Anny, jako matki Maryi, podają przekazane tradycją, wspomniane przy św. Joachimie, apokryfy. Hebrajskie imię – Anna – w języku polskim znaczy tyle co „łaska”. Jej dom rodzinny miał się znajdować w Betlejem. Miała począć Maryję w wieku późnym. Kiedy dziecię miało 3 lata, rodzice oddali je do świątyni. Tam Maryja wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, pobożnym śpiewem, studiowaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Św. Anna, podobnie jak św. Joachim, mieli rozstać się z Maryją na zawsze, kiedy ta była jeszcze dzieckiem.

Św. Anna, tak na Wschodzie jak i na Zachodzie, doznawała jako matka Najświętszej Panny Maryi czci szczególnej, na skalę o wiele większą niż św. Joachim. I tak jest po dzień obecny. Pierwszy klasztor na Zachodzie ku czci św. Anny powstał w roku 701 we Floriac koło Rouen. Tam miały znajdować się też relikwie św. Anny, przeniesione ze Wschodu. O zaszczyt posiadania relikwii św. Anny ubiegały się nadto: miasto Apt we Francji i Marsylia. W skarbcu katedry Św. Wawrzyńca w Genui pokazują relikwię ręki św. Anny. Wiemy, że budzą one duże zastrzeżenia odnośnie autentyczności. Świadczą jednak o kulcie naszej Świętej. Kult ten był tak wielki, że niektórzy z pisarzy kościelnych głosili, że św. Anna była niepokalanie poczęta, a to ze względu na Maryję, Matkę Zbawiciela świata. Jednak twierdzenie to nie ma żadnego pokrycia ani w nauce Kościoła, ani też w dokumentach.

Imię św. Anny należy do najczęściej dzisiaj jeszcze spotykanych u niewiast. Święta posiada wiele kościołów wystawionych ku swojej czci. Ma nawet głośne sanktuaria, do których licznie podążają pielgrzymi. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że obok św. Antoniego Padewskiego – św. Anna posiada najwięcej miejsc pątniczych.
I tak – obecnie do najgłośniejszych należą: Düren, Annaberg (Westfalia), Annaberg (Saksonia), Auray w Bretanii (Francja), Annaberg koło Mariazell w Austrii oraz najsłynniejsze z nich w Beaupré (Kanada), założone przez emigrantów francuskich w 1661 roku; wreszcie w USA sanktuaria: w Scranton i Nowym Orleanie.

Św. Anna Samotrzeć (Samotrzecia) bywa przedstawiana w otoczeniu Maryi, jako córki, i Pana Jezusa, jako wnuka. Obraz św. Anny Samotrzeć został namalowany przez Leonarda Da Vinci w 1510 r. , znajduje się w francuskim muzeum Louvre.

Od wieku XV powstało w Niemczech bractwo Św. Anny, kiedyś bardzo rozpowszechnione. Ku czci św. Anny wystawiono w samych Niemczech kilkaset kościołów (w Westfalii – 70, w Bawarii – 48, na Śląsku – 50 itd.). W niewielkim księstwie sabaudzkim w roku 1789 kościołów pw. Św. Anny było aż 79. Nawet „kościół parafialny” w Watykanie jest pod jej wezwaniem. Św. Anna została ogłoszona patronką wielu miejscowości. Wiele miast otrzymało nazwę od jej imienia.

W ciągu wieków pod patronatem lub imieniem św. Anny powstało 5 zakonów żeńskich. W muzyce kościelnej w wiekach XIV-XVI poświęcono Świętej aż 118 hymnów i 36 sekwencji. Najstarszy na Zachodzie wizerunek św. Anny pochodzi z wieku VIII. Znajduje się (jako fresk) w kościele S. M. Antiqua w Rzymie. Z tego samego wieku pochodzi fresk św. Anny, pięknie zachowany, odkryty przez polskiego archeologa w Numidii, we Faras. Został on wydany nawet na polskich znaczkach. Papież Leon XIII zezwolił na koronację koronami papieskimi obrazu św. Anny w Beaupré, w Kanadzie.

Św. Anna cieszyła się i dotąd się cieszy szczególną czcią także w Polsce. Ku jej czci w naszej Ojczyźnie wzniesiono 184 kościoły. Wśród nich wyróżniają się kościoły Św. Anny: w Warszawie i w Katowicach. O kościele Św. Anny w Wilnie Napoleon miał powiedzieć, że chętnie by go przeniósł do Paryża, byłby jego klejnotem architektonicznym.
Święta posiada w Polsce kilkanaście sanktuariów. Wśród nich najgłośniejsze – to Góra Św. Anny w pobliżu Opola, gdzie podąża rocznie kilkaset tysięcy pielgrzymów. Papież Benedykt XV zezwolił na koronację cudownej figury, która też odbyła się 14 września 1910 roku.

Z imieniem św. Anny lud polski złączył wiele przysłów. Dotyczą one również dnia wspomnienia św. Anny.
Oto niektóre przykłady:
„Niejedna panna ma na imię Anna”,
„Od świętej Anki zimne poranki”.
Imię Anna pojawia się wielokrotnie w literaturze, i to nie tylko polskiej, ale całego świata.

Maryja idzie na służbę w świątyni.
Fresk z bazyliki na Górze Św. Anny
Trzy Święte rodziny:
Maryi, Jana Chrzciciela i Jezusa.
Malowidło w bazylice na Górze Św. Anny
Kościół św. Anny w Jerozolimie gdzie według tradycji w tym miejscu św. Anna wydała na świat Maryję.