Namaszczenie chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć wiele razy w życiu –
zawsze w trakcie poważnej choroby,
a zwłaszcza  w sytuacji zagrożenia życia

 • w czasie leczenia w szpitalu, szczególnie przed operacją
  – prosimy kapelana szpitalnego
 • w domu – gdy stan zdrowia się pogarsza – jak najszybciej wzywamy miejscowego księdza  (kom. 501 230 162)  – podajemy przez telefon następujące informacje:
 • czy chory jest przytomny,
 • czy może przyjąć Komunię św.
 • pełny adres, ze wszystkimi informacjami ułatwiającymi dojazd  (lokalizacja, kod do bramki osiedla, które piętro itp.)
 • telefon kontaktowy (do opiekuna chorego)

Informacje na temat:

 • jak przygotować chorego do przyjęcia sakramentów w domu,
 • jak wygląda liturgia sakramentów udzielanych w domu chorego
 • jak przygotować dom do takiego spotkania,
 • jak wezwać księdza do chorego

zamieszczamy w poniższej katechezie
proszę ją przeczytać i przemyśleć nie odkładając do ostatniej chwili !!!

Obłożnie chorzy, leżący w domu – mogą prosić o regularne odwiedziny kapłana,
który będzie przychodził z Najświętszym Sakramentem
(Komunią Świętą – „Sakramentem Umocnienia”)
w pierwsze piątki miesiąca
w tej sprawie proszę dzwonić do Ks. Proboszcza –
kom. 501 230 162