Inwestycje, remonty

W roku 2022 postawiliśmy
pierwszy segment kolumbarium.

Wszystkie prace sfinansowaliśmy z:
♦  
ofiar wiernych 
(które w przyszłości, odzyskane z opłat 
za pogrzeby, 
zostaną przeznaczone na renowację głównego ołtarza w
 kościele)
♦ oraz z przedsprzedaży pierwszych nisz.
Każda z nich pomieści 
od 2 do 3 urn.
Troska o stan techniczny całego kolumbarium będzie 
spoczywać na parafii.

To bardzo wygodna forma pochówku,
zwłaszcza dla 
osób samotnych
albo – z różnych powodów
(np. podeszłego wieku, czy 
stałego pobytu za granicą…) 
nie mogących opiekować się tradycyjnym 
grobem.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Gorąco prosimy o pomoc finansową na tegoroczne prace:
♦ przelewem na konto parafii – 
98 2130 0004 2001 0332 0025 0001
w kopercie – z dopiskiem na remont i od kogo
♦ albo – kartą płatniczą – w kancelarii

Z góry – serdecznie dziękujemy
„Bóg zapłać”

W roku 2021
zakończyliśmy generalny remont
 
naszych zabytkowych organów
i zostały one ponownie oddane do użytku !

♦  W odpowiedzi na wniosek o dotację złożony w Konkursie nr 2796
– otrzymaliśmy pomoc w wysokości 148.000 zł,

♦  nasz wkład własny wyniósł 20.900 zł.
♦  Remont został zakończony i bez zastrzeżeń odebrany przez Komisję Odbiorową 13.12.2021

Organy po generalnym remoncie 2021
Organy przed remontem