Małżeństwo

Najbliższy
Dekanalny 
Kurs Przedmałżeński
(seria katechez i konferencji  dla narzeczonych)

 rozpocznie się
w sobotę,  23.09.2023
o godz. 19:00

 Spotkania będą się odbywały 
UWAGA – 
następuje ZMIANA miejsca:
w Parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy,
ul. Wolska 6


wg harmonogramu  zamieszczonego poniżej.

Zapisy poprzez formularz internetowy –
proszę kliknąć w poniższy link

i uważnie wypełnić
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

stosując się dokładnie do podpowiedzi
zamieszczonych pod tytułami
(potwierdzenie zostanie odesłane automatycznie)

1 – najważniejsze informacje dla narzeczonych
dotyczące przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

2 – szczegółowe informacje dotyczące nauk przedmałżeńskich
aktualizacja 2023-02-01

Przypomnienie:
Należność 150 zł od pary
proszę wpłacić na konto parafii
98 2130 0004 2001 0332 0025 0001
tytułem:  Na cele kultu rel.-kurs pm.