Małżeństwo

Najbliższy
Dekanalny 
Kurs Przedmałżeński
(seria katechez i konferencji  dla narzeczonych)

 rozpocznie się
w sobotę,  03.02.2024
o godz. 18:00

 Spotkania będą się odbywały 
w Parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy,
ul. Wolska 6


wg harmonogramu  zamieszczonego poniżej.

Najważniejsze informacje dla narzeczonych
dotyczące przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Przypomnienie:
Należność 150 zł od pary
proszę wpłacić na konto parafii w Leśnicy
45 2030 0045 1110 0000 0035 6740
tytułem:  Na cele kultu rel.-kurs pm.