Intencje Mszalne

26.03.2023 N
    8:00
O dar Nieba dla +Janiny Kuźniar
  10:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała, opiekę MB na dalsze lata życia dla Barbary i Henryka Szewczyków z ok. 45 r. sakramentu małżeństwa
  12:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Piekarskiej od nr 11 do końca
2_ O łaskę życia wiecznego dla +Eugeniusza Wajdy (int. od siostry Danuty)
3_ O łaskę Nieba dla +Renaty Chrząszczkiewicz (30 dzień od pogrz.)
4_ O szczęście wieczne dla +Eugeniusza Wajdy (w 30 dzień od pogrz.)
5_ O dar Nieba dla +Teresy, +Józefa, +Tadeusza
  13:15
Greg. 26 – O dar Nieba dla +Łucji Błąkały
  18:00
O dar życia wiecznego dla +Marianny Wroczyńskiej (6 r. śm.), +Jolanty, +Zbigniewa, +Juliana oraz dla zm. z rodziny

27.03.2023 pn
    7:00
Dantis
  18:00
Ggreg.27 – O dar Nieba dla +Łucji Błąkały

28.03.2023 wt
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
Greg.28 – O dar Nieba dla +Łucji Błąkały

29.03.2023 śr
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
Greg.29 – O dar Nieba dla +Łucji Błąkały

30.03.2023 cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
  18:00
Greg.30 – O dar Nieba dla +Łucji Błąkały

31.03.2023 pt
    7:00
O dar Bożego Miłosierdzia dla zm. brata, rodziców z obu stron, krewnych i przyjaciół
  18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., zdrowie duszy i ciała, opiekę MB dla Bożeny

01.04.2023 Sb
    7:00
O łaskę Nieba dla +Edwarda, +Anny, +Mieczysława z rodziny Lejów
  17.00
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

  18:00
W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i  TV Trwam

02.04.2023 – Niedziela Palmowa 
    8:00
Za dusze +Józefa, +Damiana, +Marii Głębockich oraz +Teresy Wyciślak (w kolejne r. śm.)
 
  10:00
1_ O dar Nieba dla +Zygmunta Marcisza (6 r. śm.) oraz dla zm. z rodzin Marciszów i Pciaków
2_ Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski dla Hani (z ok. 18 r. ur.)
  12:00
1_ Int. Różańca Nieustającego za Ojczyznę: wynagradzająca  Najśw. Sercu Jezusa i Maryi za grzechy narodu Polskiego i błagalna o zjednoczenie wszystkich w Kościele św.
2_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB i zdrowie duszy i ciała dla Krzysztofa (z ok. 40 r. ur.) – int. od narzeczonej
3_ Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny (z ok. ur.)
4_ O szczęście wieczne dla +Eugeniusza Wajdy (int. od Stanisławy i Kazimierza Głowaczów z Przemyśla)
5_ O łaskę życia wiecznego dla +Stanisławy Kaczmarek (30 dzień od pogrzebu)
6_ O dar Nieba dla +Stefana (32 r. śm.), +Józefy, +Józefa, +Genowefy
  13:15
O dar Nieba dla +Piotra Karwowskiego (1 r. śm.)
  18:00
O łaskę życia wiecznego dla +Janusza Dańczaka (8 r. śm.)

03.04.2023 – Wielki Poniedziałek
    7:00
Dantis
  18:00
O łaskę życia wiecznego dla +Liki Krowickiej (1 r. śm.)

04.04.2023 – Wielki Wtorek
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
O dar Nieba dla +Joanny (8 r. śm.), +Bronisława oraz dla zm. z rodziny

05.04.2023 – Wielka Środa
    7:00
O dar Nieba dla +Michaliny Padewskiej (8 r. śm.)
  18:00
O łaskę Nieba dla +Anny, +Wincentego Fuławków , +Genowefy, +Ksawerego Mikosów oraz dla zm. rodzeństwa z obu stron

06.04.2023 – Wielki Czwartek
  18:00
1_ Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dary Ducha św. w wypełnianiu zadań duszpasterskich dla papieża Franciszka,
     biskupów i kapłanów, a szczególnie ks. Proboszcza Zdzisława i ks. Marcina
2_ Za Parafian i naszych Dobrodziejów

07.04.2023 – Wielki Piątek
  18:00
Nabożeństwo Wielkopiątkowe

08.04.2023 – Wielka Sobota
  18:00
1_ O dar Nieba dla zm. rodziców i rodzeństwa z rodzin Fuławków i Żelichowskich
2_ …

09.04.2023 – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
    8:00
greg. 1 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  10:00
O łaskę życia wiecznego dla +Kazimierza Padewskiego (1 r. śm.)
  12:00
1_ O dar Nieba dla +Eugeniusza Wajdy (int. od rodziny Peciów z Olępina) 
2_ O łaskę życia wiecznego dla +Krystyny Hanas (2 r. śm.)
3_ O dar Nieba dla +Tadeusza Gościnnego (40 r. śm.) – int. od mamy i Magdaleny z rodziną
4_ O łaskę życia wiecznego dla +Ireny Kapały (30 dzień od pogrzebu)
  13:15
O dar Nieba dla +Michała Michalewskiego
  18:00
O łaskę życia wiecznego dla +Janusza Dańczaka (8 r. śm.)

10.04.2023 – Poniedziałek Wielkanocny 
    8:00
greg. 2 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  10:00
O łaskę życia wiecznego dla +Jacka Paździora

  12:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie duszy i ciała dla Właścicieli, Kadry kierowniczej i wszystkich Pracowników firmy Urbanowicz Haft
  13:15
Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 r. ur. Pawła z prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę MB dla niego i całej rodziny

11.04.2023 Wt 
    7:00
Dantis
  18:00
greg. 3 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

12.04.2023 Śr
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
greg. 4 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

13.04.2023 Cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
  18:00
greg. 5 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

14.04.2023 Pt
    7:00
W podziękowaniu dobremu Bogu i Najśw. Maryi za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o dalsze błog. i zdrowie duszy i ciała 
  18:00
greg. 6 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

15.04.2023 Sb
    7:00
O dar Nieba dla +Simone
  18:00
greg. 7 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

16.04.2023 – Niedziela Miłosierdzia Bożego 
    8:00
O dar życia wiecznego dla +Danuty Sadowskiej oraz dla zm. z rodzin Sadowskich i Klimasów
  10:00
1_ Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o potrzebne dary dla Macieja, Sebastiana i Magdy
2_ O potrzebne łaski dla rodziny +Olusia (w 1 r. jego śm.)

  12:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Szymona (3 r. ur.)
2_ O łaskę Nieba dla +Jadwigi Armatys (1 r. śm.), dla zm. męża +Antoniego oraz syna +Zygmunta
3_ O łaskę życia wiecznego dla +Eugeniusza Wajdy (int. od Bogusi)
4_ O dar Nieba dla +Ewy Bronowickiej (30 dzień od pogrz.)
5_ O dar życia wiecznego dla +Mariana Janiaka ( 30 dzień od pogrz.)
  13:15
Za duszę +Marii Głębockiej oraz za zm. z rodziny
  18:00
greg. 8 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

17.04.2023 Pn
    7:00
Dantis
  18:00
greg. 9 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

18.04.2023 Wt
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
greg. 10 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

19.04.2023 Śr
    7:00
greg. 11 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  18:00
O dar Nieba dla +Zofii Maćków (27 r. śm.) oraz dla jej męża +Leona

20.04.2023 Cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
  18:00
greg. 12 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

21.04.2023 Pt
    7:00

  18:00
greg. 13 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

22.04.2023 Sb
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
greg. 14 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

23.04.2023 – 3 Niedziela wielkanocna 
    8:00
greg. 15 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  10:00
O dar Nieba dla  zm. rodziców +Janiny, +Jana oraz dla +Ryszarda Gwizdałów
  12:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Neli (1 r. ur.) oraz w int. jej rodziców i rodzeństwa
2_ O dar Nieba dla +Eugeniusza Wajdy (int. od Wioletty i Mirosława Taborów)
  13:15
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha św., opiekę MB dla Heleny i Stanisława Susłów z ok. 50 r. sakramentu małżeństwa
  18:00
O łaskę Nieba dla +Stanisława Przydziała (3 r. śm.), +Jerzego Kotuńskiego (5 r. śm.)

24.04.2023 Pn
    7:00
Dantis
  18:00
greg. 16 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

25.04.2023 Wt
    7:00
greg. 17 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  18:00
Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla rekolekcji „Winnica Racheli” odprawianych w int. uzdrowienia po aborcji

26.04.2023 Śr
    7:00

  18:00
greg. 18 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

27.04.2023 Cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
  18:00
greg. 19 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

28.04.2023 Pt
    7:00
greg. 20 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie duszy i ciała dla Mikołaja z ok. 20 r. ur.

29.04.2023 Sb
    7:00
Pro vocationibus
  18:00
greg. 21 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły

30.04.2023 – 4 Niedziela wielkanocna 
    8:00
greg. 22 – O łaskę Nieba dla +Stanisławy Gryguły
  10:00
Za duszę +Jana Klimczaka (5 r. śm.)
  12:00
1_ W int. Pana Leszka (z ok. ur.) – o potrzebne łaski oraz w podziękowaniu za 18 lat wspólnej pracy
2_ Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski dla męża Tomasza z ok. 32 r. ur.
3_ O dar Nieba dla +Eugeniusza Wajdy (int. od Renaty i Jerzego Królaków)
  13:15
O dar Nieba dla zm. rodziców +Ryszarda i +Urszuli
  18:00
O dar Nieba dla +Janiny Kuźniar