Intencje Mszalne

01.05.2022 N 
     8:00
greg. 15 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     10:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Agnieszki i Macieja (z ok. 3 r. ślubu) oraz w intencji całej rodziny
     12:00
1_W int. Pana Leszka (z ok. ur.) – o potrzebne łaski oraz w podziękowaniu za 17 lat wspólnej pracy
2_O zdrowie,  Boże błog. i wszelkie dary Ducha św. potrzebne w trafnym podejmowaniu decyzji –        dla Mikołaja Janowskiego (z ok. 19 r. ur.)
3_Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców ul. Piwowarskiej (blok 1-3)

4_Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Tomasza (z ok. ur.)
oraz o dar Nieba dla +Zygmunta Wolańskiego (12 r. śm.)
5_O dar Nieba dla +Zygmunta Korzeniowskiego (int. od przyjaciół z ul. Karczemnej)
6_O łaskę życia wiecznego dla +Józefa Brzana (int. od kolegów z pracy)
7_O dar Nieba dla +Kazimierza Padewskiego (int. od rodziny Kosiorek)
8_ Za +Annę, +Władysława, +Czesława, +Stefana Szafrańskich, +Stefanię, +Jana, +Alicję
       Koniecznych, +Władysławę, +Henryka Parys
9_O łaskę Nieba dla +Wojciecha Frontczaka (int. od kolegów i przyjaciół z pracy)

10_O łaskę życia wiecznego dla +Marii, +Anieli, +Jana, +Tadeusza Kozłowskich oraz dla +Rozalii, +Jana, +Stanisława, +Władysława Śliwa, +Grażyny Semczyszak, +Kazimierza i +Wiktorii Miśko
     13:15
O łaskę życia wiecznego dla +Władysławy Parys (int. od Wiesławy i Mariusza Rucińskich)
     18:00
O dar Nieba dla +Henryka i +Władysławy Parysów (int. od rodziny Parys z Piaseczna)

02.05.2022 pn
     7:00
Dantis
     18:00
greg. 16 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

03.05.2022 wt – Uroczystość NMP Królowej Polski
     8:00
Za Ojczyznę – wolną Polskę oraz w intencji ks. Proboszcza i ks. Wikariusza
     10:00
Za +Danutę Sadowską oraz za zm. z rodzin Sadowskich i Klimasów     
     12:00

Dziękczynna za dotychczasowe łaski i wszelkie otrzymane dobro – z prośbą o dalszą Bożą opiekę, moc wiary dla 1 Róży ŻR, dla rodzin wszystkich członków tej Róży oraz dla ks. Zdzisława i ks. Marcina, a dla zmarłych – o radość życia wiecznego
     13:15
greg. 17 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

04.05.2022 śr
     7:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Stanisława (z ok. 80 r. ur.) – int. od żony
     18:00
greg. 18 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

05.05.2022 cz
     7:00
Za Parafian i naszych Dobrodziejów
     18:00
greg. 19 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

06.05.2022 pt
     7:00
greg. 20 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     18:00
O dar Nieba dla +Jana Klimczaka (4 r. śm.)

07.05.2022 sb
     7:00
greg. 21 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     17:00
Nab. do Niepokalanego Serca NMP
     18:00

W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam oraz wszystkich członków Żywego Różańca

08.05.2022 N
     8:00
O łaskę Nieba dla +Jana Balasa (46 r. śm.) oraz dla jego zm. rodziców i rodzeństwa
     10:00
Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o potrzebne dary dla Macieja i Sebastiana
     12:00
1_Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Piwowarskiej (blok 1-3)
2_O łaskę życia wiecznego dla +Władysławy Parys (int. od rodzin Jankowskich i Babik)
3_O dar Nieba dla +Zygmunta Korzeniowskiego (int. od przyjaciół z ul. Karczemnej)
4_O łaskę Nieba dla +Piotra Karwowskiego (30 dzień od pogrzebu)
5_O dar życia wiecznego dla +Marii, +Jana Ochników, +Rozalii, +Józefa, +Edwarda Klimowicz
6_O dar Nieba dla +Kazimierza Padewskiego (int. od rodziny Listopad)
7_O łaskę Nieba dla +Jadwigi Armatys (30 dzień od pogrzebu)
     13:15
greg. 22 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     18:00
O dar Nieba dla +Janiny Janickiej (3 r. śm.) oraz dla +Michała Janickiego i zm. rodziców obu stron, aby dobry Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego

09.05.2022 pn
     7:00
greg. 23 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     18:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Marysi w dniu urodzin

10.05.2022 wt
     7:00
Pro vocationibus
     18:00
greg. 24 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

11.05.2022 śr
     7:00
Dantis
     18:00
greg. 25 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

12.05.2022 cz
     7:00
Za Parafian i naszych Dobrodziejów
     18:00
greg. 26 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

13.05.2022 pt
     7:00
greg. 27 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla uczestników Nabożeństwa Fatimskiego

14.05.2022 sb
     7:00
greg. 28 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak
     18:00
1) BIERZMOWANIE
2) O dar Nieba dla +Anny Sipiora (23 r. śm.)

15.05.2022 N
     8:00
O łaskę Nieba dla +Antoniego, +Marianny Jurasik, +Henryka, +Stanisławy, +Krzysztofa, +Genowefy Gryguła
     10:00
O dar Nieba dla +Kazimierza Kamińskiego (28 r. śm.), +Zygmunta Bodniaka (29 r. śm.) oraz dla +Lucjana Lont
     12:00
1_ Dziękczynna z prośbą Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Imbirowej

2_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie duszy i ciała, opiekę MB dla Neli Lau (w 1 r. ur.) oraz w int. jej rodziców
3_ O dar Nieba dla +Zygmunta Korzeniowskiego (od przyjaciół z USA – Eugenii i Zbigniewa Buczków)
4_ O dar życia wiecznego dla +Kazimierza Padewskiego (30 dzień od pogrzebu)
5_ O łaskę Nieba dla +Adama (15 r. śm.) oraz dla zm. z rodziny
     13:15
O dar życia wiecznego dla +Władysławy Parys (int. od Wiesławy i Mariusza Rucińskich)
     18:00
greg. 29 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

16.05.2022 pn
     7:00
Dantis
     18:00
1_greg 1 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
2_greg. 30 – O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Kozak

17.05.2022 wt
     7:00
Za +Władysławę Parys (int. od Moniki Rucińskiej z Martyną)
     18:00
greg. 2 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

18.05.2022 śr
     7:00
Pro vocationibus
     18:00
greg. 3 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

19.05.2022 cz
     7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
     18:00
greg. 4 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

20.05.2022 pt
     7:00
greg. 5 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
     18:00
O dar Nieba dla +Stanisława Biernackiego (24 r. śm.) oraz dla zm. żony, rodziców i rodzeństwa

21.05.2022 sb
     7:00
Pro vocationibus
     18:00
greg. 6 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

22.05.2022 N
     8:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. oraz wszelkie potrzebne łaski dla Łukasza (z ok. ur.)
     10:00
O dar Nieba dla +Henryka Filipowicza, +Mieczysławy (3 rocz. śm.)
    12:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB, dary Ducha św. dla Mateusza (z ok. 18 ur) oraz w int. Damiana i Natalii
2_ O zaufanie Bożej opatrzności, o umocnienie wiary i ulgę w cierpieniu dla rodziców i siostry zmarłego (2 letniego) Olusia
3_ O łaskę życia wiecznego dla +Władysławy Parys (int. od Eli Kubunik z rodziną z Siemkowic)
4_ Za duszę +Henryka Fortuny (30 dzień od pogrzebu)
5_ O łaskę Nieba dla +Kazimierza Padewskiego (int. od sąsiadów rodziny Fuławków)
6_ O dar życia wiecznego dla +Marka Bartkowiaka (w dniu ur.) oraz dla zm. z rodzin: Bartkowiaków, Wyciślak i Janowskich
7_ O dar Nieba i życie wieczne dla +Waldemara Kopki (2 r. śm.)
8_ O dar Nieba dla +Lucjana Kozakowskiego oraz dla zm. rodziców z obu stron
9_ Za +Zygmunta Korzeniowskiego (int. od przyjaciół z USA – Eugenii i Zbigniewa Buczków)
10_ O łaskę życia wiecznego dla +Anieli, +Stanisława, +Dariusza, +Łukasza Gruszkiewiczów
    13:15
W int. Nadii Imiełowskiej (w dniu chrztu) z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla niej i całej rodziny
    18:00
greg. 7 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

23.05.2022 pn
     7:00
Dantis
     18:00
greg. 8 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

24.05.2022 wt
     7:00
greg. 9 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
     18:00
O dar Nieba dla +Władysławy Parys (int. od Wiesławy i Mariusza Rucińskich)

25.05.2022 śr
     7:00
Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla rekolekcji „Winnica Racheli” odprawianych w int. uzdrowienia po aborcji
     18:00
greg. 10 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

26.05.2022 cz
     7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
     18:00
greg. 11 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

27.05.2022 pt
     7:00
Dantis 
     18:00
greg. 12 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

28.05.2022 sb
     7:00
greg. 13 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
     18:00
Dziękczynna z okazji 35 rocz. sakr. małż., z prośbą o dalsze Boże błog. dla Jadwigi i Andrzeja oraz dla dzieci i wnuków

29.05.2022 N
     8:00
Za +ks. Witolda Chmurzyńskiego
    10:00
O dar Nieba dla +Józefy Korzeniowskiej (1 rocz. śm.) oraz dla zm. rodziców +Karoliny i +Marcina Wołkowskich
     12:00
1_ O łaskę życia wiecznego dla +Wojciecha Frontczaka (int. od kolegów i przyjaciół)
2_ O dar Nieba dla +Zygmunta Korzeniowskiego (int. od żony Elżbiety i syna Andrzeja)
    13:15
W podziękowaniu dobremu Bogu za dar kapłaństwa ks. Stanisława w 10 rocz. święceń, z prośbą o Boże błog., opiekę MB i dużo sił w dążeniu do świętości
    18:00
greg. 14 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza

30.05.2022 pn
     7:00
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Pawła w dniu urodzin
     18:00
greg. 15 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
31.05.2022 wt
      7:00
greg. 16 – O dar Nieba dla +Ireneusza Zbigniewa Derencza
    18:00
O dar życia wiecznego dla +Edwarda