Intencje Mszalne

01.05.2024 Śr
    7:00
 
   18:00
O łaskę Nieba dla +Józefy, +Edwarda, +Zofii i +Stanisława Jakubowskich

02.05.2024 Cz
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

W int. Agnieszki i Pawła (w 15 r. zawarcia sakr. małż.), aby dobry Bóg umacniał ich miłość, napełniał radością i błogosławił w codziennym życiu Jubilatom i ich dzieciom: Stasiowi i Marceli

03.05.2024 Pt   NMP Królowej Polski – Uroczystość
    8:00
Za +Krzysztofa i +Piotra, za zmarłych z rodzin Konopków, Sidorskich i Czaplów
   10:00

W intencji wszystkich członków 1 Róży ŻR i ich rodzin
    12:00
Za Ojczyznę – wolną Polskę oraz w intencji wszystkich Parafian i naszych Dobrodziejów

04.05.2024 Sb
    7:00
 
   18:00
W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i  TV Trwam

05.05.2024   6 Niedziela Wielkanocna
    8:00
Za +Henryka, +Stanisławę, +Krzysztofa, +Genowefę Gryguła, +Antoniego, +Mariannę Jurasik
    10:00
O łaskę Nieba dla +Kazimierza Kamińskiego (30 r. śm.), +Zygmunta Bodniaka (31 r. śm.), +Lucjana Lonta
   12:00
1_
O Ducha Mądrości i Odwagi dla biskupów i kapłanów w dochowaniu wierności nauczaniu Jezusa
      Chrystusa, zawartemu w Piśmie świętym (int. Różańca Nieustającego)
2_ W int. pana Leszka z ok. urodzin w podziękowaniu za 19 lat harmonijnej i owocnej współpracy
3_ O zdrowie i Boże błog. dla Moniki oraz o łaskę wiary w rodzinie
4_ Za +Annę Przybysz (int. od Urszuli i Andrzeja Jąkałów)
   18:00
O dar Nieba dla +Stefanii Mikos (1 r. śm.)

06.05.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
W intencji wszystkich członków 4 Róży ŻR i ich rodzin

07.05.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

O wzrost liczby św. powołań kapłańskich i zakonnych oraz o dar rozpoznawania własnych powołań

08.05.2024 Śr
    7:00
Za dusze w czyśćcu cierpiące
   18:00
+O dar Nieba dla +Anny Przybysz (30 dzień od pogrzebu)

09.05.2024 Cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
   18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB, dary Ducha św. dla Marysi (11 r. ur.)

10.05.2024 Pt
    7:00
O oglądanie Boga dla wszystkich zmarłych z miejsca pracy
   18:00
O łaskę Nieba dla +Damiany Szydłowskiej (30 dzień od pogrzebu)

11.05.2024 Sb
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

O łaskę Nieba, dar życia wiecznego dla +Mirosława Gibalskiego, +Czesława Gibalskiego oraz dla zm. rodziców z obu stron

12.05.2024   7 Niedziela Wielkanocna
    8:00
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. dla Łukasza Kukulskiego (32 r. ur.)
   10:00
Dziękcz. za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o potrzebne dary dla Macieja, Sebastiana i Magdy
   12:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszk. ul. Brodzkiej 165 – 173
2_ Dziękcz. z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Neli Lau (3 r. ur.) oraz o zdrowie i potrz. łaski dla rodziców, chrzestnych,           dziadków i babć
3_ O dar Nieba dla +Zofii, +Bogusława Szychtów

4_ O dar życia wiecznego w Niebie dla +Mariusza Kubińskiego (30 dzień od pogrzebu)
5_ O łaskę Nieba dla +Tadeusza Wójcika (30 dzień od pogrzebu)
6_ Za +Jana Zawadzkiego (15 r. śm.), zm. rodziców: +Bogumiłę i +Tadeusza Piwowarczyków oraz zm. dziadków: +Wiktorię,         +Mariana, +Balbinę
7_ O dar Nieba dla +Haliny Kordiał (w 16 r. śm.) oraz za zm. rodziców: +Edwarda i +Stanisławę Lisów
   18:00
O łaskę Nieba dla +Janiny Janickiej (5 r. śm.), +Michała Janickiego oraz dla zm. rodziców z obu stron

13.05.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
1_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla uczestników  Nabożeństwa Fatimskiego
2_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Marcina z ok.  kolejnej rocz. urodzin

14.05.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Ignasia (2 r. ur.)

15.05.2024 Śr
    7:00
Za Ojczyznę oraz o pokój na świecie (int. od 2 Róży ŻR)
   18:00
W intencji wszystkich członków 4 Róży ŻR i ich rodzin

16.05.2024 Cz
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
   18:00
O dar Nieba dla +Stanisława Biernackiego (26 r. śm.) oraz dla zm. z rodziny

17.05.2024 Pt
    7:00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha św. dla studentów
   
18:00

O dar Nieba dla +Eugeniusza Kuczyńskiego

18.05.2024 Sb
    7:00
Pro vocationibus
 
   18:00
Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia i potrzebne łaski z okazji 65 r. ur. dla Andrzeja oraz o szczęśliwe przejście na emeryturę

19.05.2024   Zesłanie Ducha Świętego – Uroczystość
    8:00
O dar Nieba dla +Grzegorza Szulca (int. od Mateusza)
   10:00
Za duszę +Marii Głębockiej
   12:00
1_ Int. Różańca Nieust. – O przebaczenie i miłosierdzie dla obywateli naszej Ojczyzny i zjednoczenie wszystkich w Kościele 

2_ Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. dla Sary Żywiczki (w 1 r. ur.)
3_ Dzięk. w 30 dzień od zawarcia małżeństwa Krzysztofa i Elżbiety Strychalskich (int. od uczestników)
4_ Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszk. ul. Brodzkiej wokół kościoła
5_ O ustanie klęski suszy i dobre tegoroczne zbiory 
6_ O dar Nieba dla +Waldemara Kopki (4 r. śm.)
   18:00
O łaskę Nieba dla zm. rodziców +Adeli, +Tadeusza oraz dla zm. rodzeństwa +Olgi, +Ryszarda i +Stanisława z rodziny Masłowskich

20.05.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
O dar Nieba dla zm. Rodziców +Anny i +Stanisława, zmarłej siostry +Emilii i jej męża +Bronisława i dla zmarłych Dziadków

21.05.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

O wzrost liczby św. powołań kapłańskich i zakonnych oraz o dar rozpoznawania własnych powołań

22.05.2024 Śr
    7:00
Dzięk. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla rodziców: Marii i Alfonsa oraz córek: Elżbiety i Agnieszki, i Mirosława z rodzinami
   18:00
W intencji błagalnej o łaskę wiary dla dzieci i ich rodzin – int. od Mamy

23.05.2024 CZ
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów 
   18:00
Za kapłanów z naszej parafii w kolejną rocznicę święceń kapłańskich – o wierność Chrystusowi

24.05.2024 Pt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

O wzrost liczby św. powołań kapłańskich i zakonnych oraz o dar rozpoznawania własnych powołań

25.05.2024 Sb
    7:00
Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla rekolekcji „Winnica Racheli” odprawianych w int. uzdrowienia po aborcji
   11:00
1 Komunia św.  O Boże błog. dla dzieci „1 Komunijnych” i ich rodzin
   18:00
O dar Nieba dla +Tadeusza Łakucewicza

26.05.2024   Najświętszej Trójcy – Uroczystość
    8:00
O dar Nieba dla +Mieczysławy i +Henryka Filipowiczów (w kolejną r. śm.)
   10:00
1 Komunia św. O Boże błog. dla dzieci „1 Komunijnych” i ich rodzin
   12:00
1_ O dar Nieba dla +Heleny Zawadzkiej (w 30 dzień od pogrz.)

2_ Za duszę +Leszka Tworka (w 30 dzień od pogrz.)
3_ O łaskę życia wiecznego w Niebie dla + Zofii i +Stanisława


   13:15
1_ Rocznica 1 Komunii św. – O Boże błog. dla dzieci „Rocznicowych” i ich rodzin
2_ Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski dla Marii (z ok. 70 r. ur.)

   18:00
O łaskę Nieba dla +Stefanii Świędrych, +Katarzyny Grzyś+

27.05.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
greg. 1 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

28.05.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

greg. 2 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

29.05.2024 Śr
    7:00
Pro vocationibus 
   18:00
greg. 3 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

30.05.2024   Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa – Uroczystość
    8:00
O łaskę Nieba dla zm. z rodziny Miedzików: +Waldemara i jego zm. rodziców: +Irenę, +Władysława
   10:00
1_
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów
2_  O dar Nieba dla +Marianny, +Stanisława Krawczyków oraz za zm. szwagrów: +Tadeusza, +Henryka, +Bogdana
Po Mszy św. – procesja Eucharystyczna
   12:00
greg. 4 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

31.05.2024 Pt
    7:00
greg. 5 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
   
   18:00

O wzrost liczby św. powołań kapłańskich i zakonnych oraz o dar rozpoznawania własnych powołań

 

01.06.2024 Sb
    7:00
greg. 6 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

   18:00
W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i  TV Trwam

02.06.2024   Niedziela
    8:00
greg. 7 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza   
   10:00

Za +Władysławę i +Bogdana Piątków oraz  za +Henryka i Marię Szulców
   12:00
1_ O Ducha Mądrości i Odwagi dla biskupów i kapłanów w dochowaniu wierności nauczaniu Jezusa Chrystusa,
     zawartemu w Piśmie świętym (int. Różańca Nieustającego)

2_ Zadośćczyniąca Panu Bogu i bliźniemu
3_ O dar Nieba dla +Zygmunta Połcia (w 30 dzień od pogrz.)
4_ Za duszę +Krzysztofa Kaśkosa i jego trzech kolegów zabitych na wojnie w Iraku w 2004r.
5_ O dar Nieba dla +Lucjana Kozakowskiego (w 16 r. śm.) i zm. rodziców z obu stron
   18:00
Za duszę zm. żony +Elżbiety (w miesiąc po śmierci)

03.06.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
greg. 8 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

04.06.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

greg. 9 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

05.06.2024 Śr
    7:00

   18:00
greg. 10 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

06.06.2024 CZ
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów 
   18:00
greg. 11 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

07.06.2024 Pt
    7:00
greg. 12 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
 
   18:00

O wzrost liczby św. powołań kapłańskich i zakonnych oraz o dar rozpoznawania własnych powołań

08.06.2024 Sb
    7:00
greg. 13 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
   
   18:00
Za duszę + Bożeny Trykowskiej

09.06.2024   Niedziela
    8:00
O łaskę życia wiecznego w Niebie dla +Grzegorza Cieplika (3 r. śm.)

   10:00

greg. 14 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza 
   12:00
1_ Dziękcz. za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o potrzebne dary dla Macieja, Sebastiana i Magdy
2_ O zdrowie dla Dolesława Madeja oraz o dar Nieba dla +Ryszarda Rybki (3 r. śm.)  
3_ O dar Nieba dla +Stefanii i +Eugeniusza Świędrychów
4_ O łaskę życia wiecznego w Niebie dla +Haliny i +Ryszarda Dudzików
5_ O łaskę Nieba dla +Barbary Dzydzory (30 dzień od pogrzebu)
6_ O łaskę zbawienia dla +Genowefy Kanii (2 r. śm.), +Mieczysława i +Zbigniewa oraz zm. z rodziny
   18:00
Za zm. rodziców chrzestnych: +Jadwigę i +Henryka

10.06.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
greg. 15 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

11.06.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

greg. 16 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

12.06.2024 Śr
    7:00
greg. 17 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
   
   18:00

O Boże błog., dary Ducha św., opiekę MB dla Antosia (z ok. 5 r. ur.)

13.06.2024 CZ
    7:00
greg. 18 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
   
   18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla uczestników  Nabożeństwa Fatimskiego

14.06.2024 Pt
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów 
   18:00

greg. 19 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza 

15.06.2024 Sb
    7:00
greg. 20 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza 
   18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i prawdziwą Miłość dla Anny i Adama z ok. 22 r. ślubu

16.06.2024   Niedziela
    8:00
greg. 21 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza   
   10:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski z Nieba na kolejne lata życia dla Pawła (z ok. 40 r. ur.)
   12:00
1_ Intencja Różańca Nieustającego – O przebaczenie i miłosierdzie dla obywateli naszej Ojczyzny
       i zjednoczenie wszystkich w Kościele 

2_ W intencji dzieci objętych duchową adopcją oraz za ich rodziców
3_ O dar Nieba dla +Stefanii i +Eugeniusza Świędrychów
4_ O łaskę życia wiecznego w Niebie dla +Marii i +Mariana Dobrowolskich 
   18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha św., opiekę MB dla Antosia (z ok. 5 r. ur.)

17.06.2024 Pn
    7:00
 Dantis
   18:00
greg. 22 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

18.06.2024 Wt
    7:00
Pro vocationibus
   18:00

greg. 23 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

19.06.2024 Śr
    7:00
greg. 24 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza
   
   18:00


20.06.2024 CZ
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów 

   18:00

greg. 25 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza   

21.06.2024 Pt
    7:00
greg. 26 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

   18:00

O dar Nieba dla +Marii, +Zdzisława, +Krzysztofa, dla zm. dziadków i dla zm. z rodziny

22.06.2024 Sb
    7:00
greg. 27 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza 
   18:00
(rezerwacja)

23.06.2024   Niedziela (Porządek wakacyjny – nie ma Mszy św. wieczornej)
    8:00
O łaskę Nieba dla +Kazimierza Musika   
   10:00

greg. 28 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza 
   12:00
1_ Dziękcz. za 25 lat pracy duszpasterskiej ks. Proboszcza w Parafii Pracze Odrzańskie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

2_ O dar Nieba dla zm. rodziców +Zygmunta i +Stanisławy oraz +Aleksandra i +Barbary
3_
Za +Ignacego Pszczołowskiego (w 30 dzień od pogrz.)
4_ O łaskę życia wiecznego w Niebie dla +Barbary Dzydzory (int. od przyjaciół z Klubu Seniora)
5_ O zbawienie wieczne dla +Danuty Plank–Markiewicz (w 30 dzień od pogrz.) 

24.06.2024 Pn
   18:00
 
greg. 29 – O dar Nieba dla +Jacka Frankowicza

25.06.2024 Wt
    7:00
Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla rekolekcji „Winnica Racheli” odprawianych w int. uzdrowienia po aborcji

26.06.2024 Śr
   18:00
Pro vocationibus

27.06.2024 CZ
    7:00
W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

28.06.2024 Pt
   18:00
Za +Jana (męża), +Jana (ojca) i zm. +Janów (dziadków) – o pokój wieczny dla ich dusz i dla zm. członków ich rodzin

29.06.2024 Sb
   18:00

30.06.2024   Niedziela 
    8:00

   10:00


   12:00
1_ O dar Nieba dla +Stanisława Szymańskiego (14 r. śm.)