Kancelaria

Kancelaria parafialna mieści się w budynku plebanii
przy ul. Brodzkiej 163 (naprzeciw kościoła)

Zasadniczo czynna jest w

poniedziałki i środy
po Mszy wieczornej.
Ewentualne zmiany
zamieszczane są w ogłoszeniach parafialnych
(proszę sprawdzić, czy są aktualne – data w nagłówku)

W sprawach pilnych
(np. wezwanie do chorego, pogrzeb …)
termin spotkania z księdzem można uzgodnić
telefonicznie
Ks. Proboszcz – kom. 501 230 162
Ks. Wikariusz
– kom. 691 048 085

Ważna uwaga!
Świadectwa wydaje się
tylko osobom, dla których są przeznaczone,
w uzasadnionych wypadkach – najbliższej rodzinie (rodzicom lub rodzeństwu).

Za otrzymane dokumenty
składamy dowolną ofiarę
na utrzymanie kancelarii i potrzeby Parafii.

Ułatwienia
Niektóre świadectwa:

chrztu, bierzmowania, ślubu, zgonu
można zamówić telefonicznie
u ks. Proboszcza (kom. 501 230 162)

i odebrać w kościele w zakrystii bezpośrednio po dowolnej Mszy św.
Po rozmowie telefonicznej –
proszę przysłać SMS-a o następującej treści:
„Proszę o świadectwo …
(chrztu, bierzmowania, ślubu lub zgonu)
dla … (imię, nazwisko i data urodzenia)”

Nie dotyczy to
świadectwa moralności dla chrzestnych lub świadków –
po te dokumenty zapraszamy do kancelarii
potrzebna jest osobista rozmowa.