Wspólnota MAMRE

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruchu Światło-Życie. W archidiecezji Częstochowskiej została erygowana dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000 r. Posiada ustanowionego kapłana-moderatora (asystenta kościelnego). Jako organizacja kościelna posiada też osobowość cywilno-prawną.

Wrocławska część Wspólnoty Mamre istnieje od 2003 roku, a od 2008 roku cieszy się dekretem kurii wrocławskiej oficjalnie aprobującym działania Wspólnoty przez Arcybiskupa Wrocławskiego.

Nazwa Wspólnoty – „MAMRE” – nawiązuje do Księgi Rodzaju, rozdz. 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości  i służby wobec potrzebujących. Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację    i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów, które są wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają one istotę duchowości i formacji Wspólnoty.
Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola, KM (1591-1657) oraz św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty.