LSO

Grafik dyżurów tygodniowych

Na mszach św. o godzinie 7:00 wg uznania,
 na mszach św.  o godzinie 18:00 – poniżej

poniedziałek

Czekaj Mateusz (lektor)
Makar Kamil (lektor)
Gołębiowski Maciej (ministrant)
Hajdamowicz Maciej (ministrant)
Janowski Mikołaj (ministrant)
Szymański Igor (ministrant)

wtorek

Młynarczyk Damian (lektor)
Krowicki Jan (lektor)
Hajdamowicz Jakub (ministrant)
Wałęsa Mikołaj (ministrant)

Środa

Szepietowski Piotr (ceremoniarz)
Lis Piotr (lektor)
Szepietowski Maksymilian (lektor)
Kałużny Dominik (ministrant)
Sztoban Mateusz (kandydat)

czwartek


ZBIÓRKA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

piątek

Harbanowicz Ryszard (ceremoniarz)
Obremski Tomasz (lektor)
Zamojski Kajetan (ministrant)
Harbanowicz Jędrzej (ministrant)

sobota

Kukulski Łukasz (ceremoniarz)
Gołaszewski Janusz (ministrant)
Listopad Wiktor (ministrant, schola)
Kawecki Łukasz (ministrant)