– Liturgia_pomoc audio

Zamieszczone poniżej nagrania 
proszę potraktować jako POMOC

ułatwienie w zrozumieniu i interpretacji tekstu,
a nie jako obowiązek wiernego naśladowania.

SEKCJA 1 teksty 1A i 1B
Prośba o błogosławieństwo Rodziców
SEKCJA 2 tekst 2 A-1
Czytanie 1
SEKCJA 2 tekst 2 A-2
Czytanie 2
SEKCJA 2 śpiew 2 B 1-4
Psalm i Alleluja
SEKCJA 4 teksty 4 A 1-4
Komentarze do niesionych darów
SEKCJA 7 teksty 7A i 7B
Nabożeństwo dziękczynne po Mszy