Środa, 16 czerwca 2021
Wirtualny spacer >>

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

 

 

 

  G  R  A  F  I  K      S  T  A  Ł  Y      N  I  E  D  Z  I  E  L  N  Y

 

     GODZINA EUCHARYSTII

      NAZWISKO, IMIĘ, STOPIEŃ

    08.00

 

  1. Kukulski Łukasz (ceremoniarz)

  2. Lis Piotr (lektor)

  3. Makar Kamil (lektor)

  4. Hajdamowicz Maciej (ministrant)

  5. Hajdamowicz Jakub (ministrant)

 

      10.00

 

  1. Młynarczyk Damian (lektor)

  2. Krowicki Jan (lektor)

  3. Gołaszewski Janusz (ministrant)

  4. Listopad Wiktor (ministrant, schola)

  5. Szymański Igor (ministrant)

  6. Wałęsa Mikołaj (ministrant)

 

      12.00

 

  1. Szepietowski Piotr (ceremoniarz)

  2. Czekaj Mateusz (lektor)

  3. Obremski Tomasz (lektor)

  4. Kotuński Michał (lektor)

  5. Szepietowski Maksymilian (lektor)

  6. Zamojski Kajetan (ministrant)

 

      18.00

 

  1. Harbanowicz Ryszard (ceremoniarz)

  2. Janowski Mikołaj (ministrant)

  3. Gołębiowski Maciej (ministrant)

  4. Harbanowicz Jędrzej (ministrant)

  5. Kałużny Dominik (ministrant)

  6. Kawecki Łukasz (ministrant)

  7. Sztoban Mateusz (kandydat)

 

G R A F I K   D Y Ż U R Ó W   T Y G O D N I O W Y C H

 

 

  MSZA ŚWIĘTA

   GODZ. 07.00

           MSZA ŚWIĘTA

            GODZ. 18.00

PONIEDZIAŁEK

 według uznania

  

  Czekaj Mateusz (lektor)

  Makar Kamil (lektor)

  Gołębiowski Maciej (ministrant)

  Hajdamowicz Maciej (ministrant)

  Janowski Mikołaj (ministrant)

  Szymański Igor (ministrant) 

 

WTOREK

 według uznania

 

  Młynarczyk Damian (lektor)

  Krowicki Jan (lektor)

  Hajdamowicz Jakub (ministrant)

  Wałęsa Mikołaj (ministrant)

 

ŚRODA

 według uznania

 

  Szepietowski Piotr (ceremoniarz)

  Lis Piotr (lektor)

  Szepietowski Maksymilian (lektor)

  Kałużny Dominik (ministrant)

  Sztoban Mateusz (kandydat)

 

CZWARTEK

 według uznania

 

                    ZBIÓRKA

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 

PIĄTEK

 według uznania

 

  Harbanowicz Ryszard (ceremoniarz)

  Obremski Tomasz (lektor)

  Zamojski Kajetan (ministrant)

  Harbanowicz Jędrzej (ministrant)

 

SOBOTA

 według uznania

 

  Kukulski Łukasz (ceremoniarz)

  Gołaszewski Janusz (ministrant)

  Listopad Wiktor (ministrant, schola)

  Kawecki Łukasz (ministrant)