Poniedziałek, 17 stycznia 2022

Liturgiczna Służba Ołtarza

G R A F I K   D Y Ż U R Ó W   T Y G O D N I O W Y C H

 

 

  MSZA ŚWIĘTA

   GODZ. 07.00

           MSZA ŚWIĘTA

            GODZ. 18.00

PONIEDZIAŁEK

 według uznania

  

  Czekaj Mateusz (lektor)

  Makar Kamil (lektor)

  Gołębiowski Maciej (ministrant)

  Hajdamowicz Maciej (ministrant)

  Janowski Mikołaj (ministrant)

  Szymański Igor (ministrant) 

 

WTOREK

 według uznania

 

  Młynarczyk Damian (lektor)

  Krowicki Jan (lektor)

  Hajdamowicz Jakub (ministrant)

  Wałęsa Mikołaj (ministrant)

 

ŚRODA

 według uznania

 

  Szepietowski Piotr (ceremoniarz)

  Lis Piotr (lektor)

  Szepietowski Maksymilian (lektor)

  Kałużny Dominik (ministrant)

  Sztoban Mateusz (kandydat)

 

CZWARTEK

 według uznania

 

                    ZBIÓRKA

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

 

PIĄTEK

 według uznania

 

  Harbanowicz Ryszard (ceremoniarz)

  Obremski Tomasz (lektor)

  Zamojski Kajetan (ministrant)

  Harbanowicz Jędrzej (ministrant)

 

SOBOTA

 według uznania

 

  Kukulski Łukasz (ceremoniarz)

  Gołaszewski Janusz (ministrant)

  Listopad Wiktor (ministrant, schola)

  Kawecki Łukasz (ministrant)