Poniedziałek, 17 maja 2021
Wirtualny spacer >>

Do Bierzmowania

przygotowujemy się w swojej parafii

 

- osoby dorosłe - także.

 

Jeśli z jakichś powodów trzeba przygotować się szybciej,

niż może to zaproponować własna parafia 

- należy skorzystać z pomocy Centralnego Duszpasterstwa Młodzieży

- szczegółowe informacje na stronie naszej Archidiecezji

(zakładka z prawej strony:  "Bierzmowanie dorosłych").

 

Można skorzystać z tych linków: 

http://www.archidiecezja.wroc.pl

 

http://www.cdaw.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=10 

 

Nie prowadzimy przygotowania do Bierzmowania 

dla osób nie związanych z naszą Parafią 

 

 

************************************************************************************************

 

 

Z powodu ograniczeń wymuszonych pandemią -

przenieśliśmy termin Bierzmowania na

 

niedzielę, 18.10.2020

 

o godz. 13:15

 

 - dodatkowa Msza św.

tylko dla bierzmowanych i ich rodzin!

 

 

W tym roku Sakramentu Bierzmowania

 

naszej młodzieży udzieli

 

 Ks. dr Adam Łuźniak,

Wikariusz Biskupi.

 

 

 Część przeznaczona tylko

dla 

bierzmowanych i ich rodziców 

  

zobacz szczegóły  

 

 

           czas ucieka ...       nie marnuj ani chwili!

   

***

*

 

Błogosławieństwo Rodziców

Droga młodzieży!

 

Przed wyjściem do kościoła - 

poproście swoich Rodziców,

aby założyli wam na szyję krzyż,

który będzie pamiątką waszego Bierzmowania

i udzielili przy tym

na dalsze lata wzrastania w łasce u Boga i ludzi

rodzicielskiego błogosławieństwa.

 

Mogą to uczunić własnymi słowami,

lub skorzystać z poniższej podpowiedzi - 

wydrukujcie im ten tekst,

lub przygotujcie go np. na telefonie.

 

Drogi synu  /  Droga córko

Przyjmij ten krzyż,

jako pamiątkę wejścia w dojrzałość chrześcijańską.

Rodzic zakłada dziecku krzyż na szyję.

 

Następnie jeden z rodziców  (lub oboje na zmianę)

wypowiadają  modlitwę:

Wszechmogący wieczny Boże,

Twój Syn - Jezus Chrystus

przez śmierć na krzyżu pojednał nas z Tobą.

Wejrzyj łaskawie na nasze dziecko,

które otrzymuje krzyż,

jako pamiątkę umocnienia w Duchu Świętym.

 

Niech je umacnia moc Ukrzyżowanego,

aby umiało dźwigać swój krzyż codzienny

i pewnie kroczyć drogą Ewangelii.

Przez Chrystusa Pana naszego.

    Dziecko

   Amen.  

 

Rodzice kreślą na czole dziecka znak krzyża

wypowiadając przy tym słowa błogosławieństwa:

Niech cię błogosławi i strzeże

Bóg wszechmogący:

  Ojciec,   i Syn   i Duch Święty!

    Dziecko

   Amen.  

 

pobierz ten tekst:

      

 

 

EGZAMIN  WSTĘPNY

z  katechizmu

 

 

Przypomnij sobie:    

katechizm cz.1  ,   katechizm cz.2  

 

                   Przykazania Kościelne_nowelizacja 2014.03.14 

 

Przynieś:

 • przybory do pisania

Pytania:

 • Ojcze nasz... (Modlitwa Pańska, Modlitwa 7 próśb)
 • Zdrowaś Maryjo... (Pozdrowienie Anielskie)
 • Chwała Ojcu
 • Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego (Skład Apostolski)
 • Pod Twoją obronę
 • Anioł Pański
 • Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)
 • Pięć przykazań kościelnych
 • Pięć warunków dobrej spowiedzi (Sakramentu Pokuty)
 • Sześć prawd wiary (Główne prawdy wiary)
 • Siedem sakramentów

 • Siedem darów Ducha św.
 • Siedem grzechów głównych
 • Dwa przykazania miłości
 • Różaniec - tajemnice i sposób odmawiania (konspekt poniżej w pdf.)
 • Stacje drogi krzyżowej
 • Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
 • Uczynki miłosierne

 

 

Przywileje za sumienność:

 

 • szóstka z egzaminu wstępnego (zdanego za pierwszym podejściem)
 • sumienne wypełnianie praktyk religijnych
 • obecność na wszystkich spotkaniach

 

zwolnią cię z egzaminu końcowego!

 

  

 • Większość modlitw znasz od drugiej klasy

 i pewnie używasz ich w codziennej modlitwie,

 • żadziej używane - masz w konspekcie,
 • pytania są tutaj
 • formularz egzaminu, który będziesz pisać - widziałeś na spotkaniu -

  

nie będzie zadnych nespodzianek!

 

Powodzenia!

 

 Szczęść Boże!

 

 

 

 

KATECHIZM 

elementarz katolika

 

pobierz  

 

 

 

lub ucz się stąd

 

 

 

 

 

KATECHIZM cd

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzmowanie w innym terminie

Osoby z naszej parafii,

które (z jakichś ważnych przyczyn)

chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania

w innym terminie 

- proszę, aby przygotowały się do niego w oparciu o zamieszczone poniżej katechezy i pytania,

po czym zapraszam do kancelarii parafialnej

na indywidualną rozmowę,

po której wystawię odpowiednie

zaświadczenie uprawniające do przyjęcia sakramentu bierzmowania

w Katedrze Wrocławskiej 

 

Proszę sprawdzić informacje

o Bierzmowaniau w Katedrze Wrocławskiej

 

http://www.katedra.archidiecezja.wroc.pl/index.php/sakramenty/bierzmowanie-osob-spoza-parafii.html

 

Drogi kandydacie do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej!

 

Poniższe katechezy przygotowane są dla Ciebie jako pomoc,

ułatwienie w zdobyciu podstawowej wiedzy religijnej,

abyś (bez konieczności szukania po wielu różnych książkach) mógł do nich sięgnąć:

 

 • gdy sam poczujesz potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem i wiedzy o Nim,
 • gdy staniesz przed jakimś problemem religijnym,
 • gdy zechcesz przygotować się do pełniejszego przyjęcia sakramentów,
 • albo uczestniczenia w przyjęciu sakramentu przez kogoś Ci bliskiego (np. jako chrzestny, świadek czyjegoś bierzmowania albo ślubu) itd.
 1. Katechizm część 1 i 2
 2. Nowe przykazania kościelne
 3. Różaniec - modlitwa na każdą chwilę
 4. Wierzę w świętych obcowanie
 5. Skutki grzechu
 6. Odpusty - najskuteczniejszym sposobem uwolnienia od kary za grzechy
 7. Adwent
 8. Okres Bożego Narodzenia Rok Liturgiczny
 9. Post
 10. Środa Popielcowa
 11. Wielki Post i Okres Wielkanocny
 12. Wielki Tydzień
 13. Powstanie Biblii
 14. Autor Biblii
 15. Opis stworzenia świata
 16. Wymagania Dekalogu
 17. Co to jest sakrament?
 18. Chrzest - brama do życia wiecznego
 19. Pięć warunków sakramentu pokuty
 20. Omówienie warunków dobrej spowiedzi na przykładzie przypowieści
 21. Pascha Żydowska
 22. Porównanie Paschy Żydowskiej i Mszy św.
 23. Godność i znaczenie Eucharystii
 24. Struktura Eucharystii
 25. Testament Jezusa a zmiany w liturgii Mszy św.
 26. Bierzmowanie
 27. Namaszczenie chorych

Poza egzaminem:

- Słowniczek teologiczny

Pytania do egzaminu:

 1. Moja Droga do Nieba
  1. Co to znaczy wierzyć? Odpowiedź uzasadnij.
 2. Modlitwy
  1. Wierzę w Boga Ojca...
  2. Dziesięć przykazań Bożych
  3. Sześć prawd wiary
  4. Pięć przykazań Kościelnych
  5. Pod Twoją obronę...
  6. Anioł Pański...
 3. Katechizm
  1. Dary Ducha św.
  2. Co to jest ŚWIĘTYCH OBCOWANIE, na czym polega?
  3. Jakie są skutki grzechu i jak się od nich uwolnić?
  4. Co to jest odpust zupełny?
  5. Jakie są warunki uzyskania odpustu zupełnego?
 4. Rok Liturgiczny
  1. Wymień po kolei wszystkie okresy roku liturgicznego i krótko je opisz.
  2. Co wiesz o Adwencie?
  3. Co wiesz o Wielkim Poście?
 5. Biblia
  1. Co znaczy słowo "Biblia", z ilu ksiąg się składa Pismo św., jak się dzieli, wymień Ewangelistów.
  2. Kto jest autorem Biblii, jaka była rola tych autorów?
  3. Na czym polega świętość Biblii?
  4. Czy opis stworzenia świata zamieszczony w Biblii można rozumieć dosłownie? Co Pan Bóg chciał ludziom powiedzieć w tym opisie?
 6. Dekalog
  1. Dlaczego mamy przestrzegać przykazań?
  2. Jak brzmi ........ przykazanie Boże, przed jakimi nieszczęściami chroni nas to przykazanie? Przypomnij to sobie dokładnie z książeczki do nabożeństwa (rachunek sumienia) - nie sądź, że wszystko wiesz!
 7. Sakramenty
  1. Co to jest sakrament? Wyjaśnij definicję.
  2. Jakich łask Bóg udziela w Sakramencie Chrztu?
  3. Co to jest chrzest z wody, kto go może udzielić i w jakiej sytuacji? Jakie słowa trzeba wypowiedzieć udzielając chrztu z wody?
  4. Jakich łask Bóg udziela w Sakramencie Bierzmowania? Uzupełnij prośbę, kórą wypowiesz w czasie Bierzmowania: Pragniemy...
  5. Do czego uzdalniają chrześcijanina Dary Ducha św.? Po co zostały mu dane?
  6. Kto i kiedy ustanowił Sakrament Eucharystii?
  7. Jak przygotować się do Mszy św., aby ją dobrze przeżyć?
  8. Komu udziela się Sakramentu Namaszczenia Chorych?
  9. Co należy przygotować w domu chorego wzywając księdza?
  10. Na czym polega zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu po spowiedzi?
  11. Jakie imię wybrałeś sobie do Bierzmowania, co wiesz o tym świętym patronie? Napisz krótki jego życiorys.
"Roman Brandstaetter, jeden z czołowych i najbardziej utalentowanych polskich pisarzy katolickich, nie urodził się w wierze chrześcijańskiej.
W pięknej książce „Krąg biblijny" opisuje swoje dzieciństwo,
a także i sam proces nawrócenia. A może ściślej: uwierzenia w Jezusa.
Wspomina też, jak w dzieciństwie kazano mu się uczyć na pamięć
nie tylko podstawowych prawd wiary, lecz także całych rozdziałów Biblii.
On zaś buntował się i płakał, tłumacząc nauczycielowi, że jest to próżny trud,
bo przecież nic nie rozumie z tego, co każe mu recytować na pamięć.
Wtedy zaś nauczyciel rzekł mu:
- Nie martw się. Przyjdzie taki czas, kiedy zapragniesz pojąć i zrozumieć,
co właściwie znaczą słowa, których kazano ci się uczyć na pamięć.
Przyjdzie taki czas, kiedy zaczniesz nad nimi rozmyślać,
a potem stopniowo pojmować ich znaczenie.
Aby jednak było to możliwe, trzeba wpierw, abyś zapamiętał -
nie można bowiem rozmyślać nad tym, czego się nie ma w pamięci.
I dlatego właśnie każę ci pamiętać słowa, których dziś nie rozumiesz".

(Credo. Prawdy wiary w nauczaniu Biblii. Żychiewicz T. Kalwaria Zebrzydowska 1988. str. 9)