Środa, 16 czerwca 2021
Wirtualny spacer >>

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

O wspólnocie

Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruchu Światło-Życie. W archidiecezji Częstochowskiej została erygowana dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14. lutego 2000 r. Posiada ustanowionego kapłana-moderatora (asystenta kościelnego). Jako organizacja kościelna posiada też osobowość cywilno-prawną.

 

Wrocławska część Wspólnoty Mamre istnieje od 2003 roku, a od 2008 roku cieszy się dekretem kurii wrocławskiej oficjalnie aprobującym działania Wspólnoty przez Arcybiskupa Wrocławskiego.


Nazwa Wspólnoty - "MAMRE" - nawiązuje do Księgi Rodzaju, rozdz. 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości  i służby wobec potrzebujących. Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację    i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty - poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty - pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów, które są wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają one istotę duchowości i formacji Wspólnoty.
Patronami Wspólnoty są Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola, KM (1591-1657) oraz św. Józef - patron kapłanów Wspólnoty.


http://mamre.pl/Strona/Drogowskazy/

 

W naszej parafii wspólnota liczy 14 osób, jej 3 animatorów wspólnie z z ks. Proboszczem prowadzi otwarte spotkania biblijno - modlitewne dla młodzieży w każdy piątek o godz. 19.00. Dla sympatyków 
i  członków Wspólnoty prowadzimy również internetowe forum dyskusyjne.

 

www.ewangelizujemy.pl


W parafii pragniemy tworzyć wspólnotę, której celem będą: wspólne formowanie się, modlitwa, lektura
i rozważanie Pisma Świętego, rekolekcje wyjazdowe i działalność charytatywna. Chętnych w wieku od 15 do 40 lat prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub z animatorami.

 

Cała wrocławska Mamre spotyka się raz w tygodniu w poniedziałki o 19.15 na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Św. w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek przy ul. Św. Marcina 10. Raz w miesiącu Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" organizuje otwarte spotkania ewangelizacyjne w Częstochowie, na których pod przewodnictwem moderatora wspólnoty -
ks. Włodzimierza Cyrana, odprawiana jest Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie.


Wszystkich chętnych na wyjazd na Mszę Św. o uzdrowienie prosimy o kontakt z ks. Proboszczem

lub animatorami.


Kalendarium Wspólnoty:
http://mamre.pl/Mamre/KalendariumAktualne.rtf

Film ukazujący działalność Wspólnoty