Czwartek, 28 października 2021

Ogłoszenia parafialne

30 Tydzień Zwykły 24-30.10.2021

1.

Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów dotyczących stanu epidemii, wg których wierni uczestniczący w liturgii w kościele mogą zająć 75% miejsc. Prosimy siadać w tzw. grupach rodzinnych, usta i nos zakrywać maseczką, korzystać z płynu dezynfekującego.

2.

Msze św. w najbliższym tygodniu i kalendarz liturgiczny:
Msze św. w niedziele odprawiane będą o godz. 8:00, 10:00, 12:00 (transmisja) 13:15 i 18:00
    - na godz. 10:00 – zapraszamy dzieci; te, które przygotowują się do 1 Komunii – zgodnie z umową – zapraszamy na 9:50 (czas przed Mszą wykorzystujemy na naukę śpiewu)
    - aby stworzyć dzieciom więcej miejsca na tej Mszy – chrzty przenosimy na Mszę o godz. 13:00
w dni powszednie – Msze o godz. 7:00 i 18:00


Nabożeństwa Różańcowe przez cały październik o godz. 17:30;

w zakrystii można nabyć książeczki-kolorowanki uczące tajemnic Różańca pt. „Różaniec dla dzieci ze św. Bernadettą” (po 4 zł)

 

• dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

    - Zachęcamy do modlitwy za osoby pracujące na misjach.
    - po Mszach zbiórka ofiar na potrzeby krajów misyjnych.
• czwartek – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – święto
• w przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia własnego kościoła – uroczystość

3.

Kancelaria w tym tygodniu czynna będzie w poniedziałek, wtorek i środę po Mszy św. wieczornej
• Prosimy przychodzić w maseczkach, a załatwianie wszelkich spraw rozpoczynać telefonicznie (kom. 501 230 162).

4.

Spotkania formacyjne:
• spotkanie dzieci 1-szokomunijnych i ich rodziców z firmą krawiecką odbędzie się w niedzielę, 24.10.br.
- przypominamy, że można wykorzystać używane stroje 1-komunijne (mamy je w zakrystii).
• spotkania scholi: w środę o 16:45 i w sobotę o godz. 9:00
• chłopców, którzy chcą zostać ministrantami – zapraszamy w czwartki na Mszę wieczorną i zbiórki LSO
kandydatów do bierzmowania zapraszamy z rodzicami dzisiaj, 24.10.br. na Mszę wieczorną i katechezę bezpośrednio po niej w kościele.

5.

Za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii dziękujemy mieszkańcom ul. Prackiej i Stabłowickiej do torów
• Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona 14.11.br. o godz. 18:00
• O przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę prosimy mieszkańców

ul. Towarowej, Stabłowickiej (od torów po obu stronach do nr 131), Jodłowickiej

6.

Serdeczne podziękowania składamy uczniom naszej szkoły - SP 22, którzy pod opieką p. Honoraty Pawłowskiej i ks. Marcina posprzątali parafialny cmentarz. Ta pomoc była szczególnie potrzebna po ostatnich wichurach. Dziękujemy młodzieży również za ofiarowane znicze, które zostały zapalone na zapomnianych i opuszczonych grobach.

7.

Ze stolika z prasą oraz przedsionka w wejściu głównym można już wziąć KARTY WYPOMINKOWE - bardzo prosimy o czytelne wypełnienie tych kart oraz dopisanie w nagłówku - ulicy (wg tego kryterium karty będą posortowane, aby mogli Państwo uczestniczyć we Mszy za swoich bliskich zmarłych).
- Dla tych, którzy już od nas odeszli, a których przecież wciąż kochamy – nie mamy cenniejszego daru, niż wstawiennicza modlitwa w czasie Mszy świętej w ich intencji.
- Program Mszy Wypominkowych będzie wywieszony na plakatach oraz dostępny na www.pracze.pl
• W zakrystii można nabyć kalendarze - misyjny i z Gościa Niedzielnego (po 10 zł)
• książkę „Wszystko o sakramencie chorych” – szczególnie dla chorych i ich opiekunów

8.

Bardzo gorąco dziękujemy za wszystkie ofiary – zarówno składane na tacę, jak i przekazywane przelewem na konto.

9.

Na nowy tydzień - przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

 

 

Szanowni Państwo - Kochani Parafianie!

wg najnowszych przepisów

w każdej świątyni

wierni uczestniczący w liturgii mogą zająć

 

75% miejsc

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

 

Wszystkich Parafian, którzy nie mogą przyjść,

zwłaszcza chorych -  zapraszamy do wspólnej modlitwy

poprzez transmisję internetową

 

link do naszego kanału

(Święta Anna Pracze Odrzańskiena

  

 https://www.youtube.com/channel/UCsPy1VZ2Vt5sNWCi6DDGLWA/featured?view_as=subscriber

 

************************************  

Najbliższa Msza św.

  

transmitowana będzie 

  

 31.10.2021 (N)

 

o godz. 12:00

 

 

 

************************

 

 

 Wszystkim, którzy w niedziele (i święta nakazane)

 faktycznie nie będą mogli przyjść do kościoła

pozostaje  udział we Mszy św.

transmitowanej przez ogólnodostępne media. 

 

propozycje transmisji telewizyjnych

 można znaleźć na stronie: 

  https://tv.wp.pl/

 

  propozycje tramsmisji z innych parafii  w Internecie

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 

 

W tym  trudnym czasie epidemii koronowirusa - 

możemy przyjmować Komunię Świętą "na rękę"

 

Jak to robić prawidłowo,

z najwyższym szacunkiem - zobacz

 

 

 

 

W roku 2021 planujemy

zakończenie remontu 

i ponowne oddanie organów do użytku:

 

 • złożyliśmy wniosek o dotację w Konkursie nr 2796
 • otrzymaliśmy dotację w wysokości 148.000 zł,
 • nasz wkład własny wyniesie 20.900 zł
 • remont zostanie zakończony przed świętami Bożego Narodzenia

 

 

 • Chcielibyśmy również postawić pierwszy segment kolumbarium.
 • Te prace będziemy finansować z przedsprzedaży pierwszych nisz.
 • Każda z nich pomieści od 2 do 3 urn.
 • Troska o stan techniczny całego kolumbarium będzie spoczywać na parafii.
 • To bardzo wygodna forma pochówku, zwłaszcza dla osób samotnych albo z różnych powodów (np. podeszłego wieku, czy stałego pobytu za granicą…) nie mogących opiekować się tradycyjnym grobem.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

 

Poszukujemy murarzy

specjalizujących się w pracach w cegle klinkierowej.

kontakt z Ks. Proboszczem - kom. 501 230 162

 

PROJEKTY 

 

Prosimy o ofiary na utrzymanie parafii oraz  tegoroczne prace remontowe

 

 

 • w kopertach z dopiskiem: „Na remont i adres ofiarodawcy”
 • lub przelewem na konto parafii – 98 2130 0004 2001 0332 0025 0001

 z dopiskiem „Na cele kultu religijnego”.  

(pobierz blankiet   )

  

 

 

Serdecznie dziękujemy za hojność serca.

 

 

 W roku 2020 zrealizowaliśmy:

 

 • Pierwszą część generalnego  remontu  instrumentu - zabytkowych organów z 1798 roku, wykonanych w szkole Englera 
  • (szacunkowy koszt całkowity wynosi ok. 300.000 zł,
  • dlatego - cały remont z konieczności został rozłożony na dwa lata).
 • złożona przez nas oferta w Konkursie nr 2552 na „Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu” przeszła wszystkie weryfikacje i na 1 etap otrzymaliśmy pomoc w wysokości 87% jego kosztów, konkretnie: 126.600 zł
  • nasz wkład własny wyniósł 18.300 zł (13%)
  • wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane bardzo starannie i odebrane bez zastrzeżeń dnia 01.12.2020

W roku 2019 zrealizowaliśmy 2 inwestycje

 

 • remont prospektu (obudowy) naszych zabytkowych organów oraz
 • położenie fundamentów pod 3 segmenty kolumbarium.

 

 • Na renowację prospektu organowego nasza parafia, otrzymała od Gminy Wrocław dotację w wysokości 67.000 zł. Do tej kwoty dołożyliśmy 7.000 zł udziału własnego.  

 

 • Otrzymana dotacja pozwoliła nam ofiary parafian przeznaczyć w większym stopniu na inwestycje, które nie mogą otrzymać pomocy z budżetu miasta.
 • W roku 2019 nasze składki zainwestowaliśmy:

 

 • jako wkład własny w konserwację prospektu organowego
 • w budowę fundamentów pod 3 segmenty kolumbarium
 • w prace pielęgnacyjne w drzewostanie na naszym cmentarzu
 • oraz w kolejny etap zagospodarowania ogrodu parafialnego.

 

Prospekt organowy przed konserwacją_2019 

 

Wygląd prospektu organowego po konserwacji w 2019 r.