Poniedziałek, 17 maja 2021
Wirtualny spacer >>

Intencje Mszalne

maj 2021

01.05 sb

  7.00  (greg. 28)  O dar Nieba dla +Władysława Bieleckiego  

18.00  W intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam      

17.00 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

      

  02.05 N

  8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Brodzkiej 165 -173

10.00  W in. dziękczynno-błagalnej z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie

i potrzebne łaski dla Piotra i Józefy Karwowskich z ok. 50 rocz. sakramentu małżeństwa

 12.00  1) W int. Pana Leszka (z ok. ur.) – o potrzebne łaski oraz w podziękowaniu

za 16 lat wspólnej pracy

 2) O światło Ducha św. i potrzebne łaski na czas matur dla Emilii

 3) Dziękczynna za dotychczasową opiekę Bożą z prośbą o dalszą nieustającą opiekę Matki Najświętszej – Królowej Rodzin dla Agnieszki i Pawła (z ok. 12 r. ślubu), ich dzieci: Stasia (z ok. 4 r. ur.) i Marcelinki

 4) O dar Nieba dla +Zdzisława Grzesiaka (4 r. śm.)

 5) O łaskę Nieba dla +Sławomira Dudkiewicza (30 dzień od pogrzebu)

 6) Za +Zygmunta Irla (int. od rodziny z Brzeszcz)

 7) O dar życia wiecznego dla +Danuty Ślęzak (int. od sąsiadów z ul. Imbirowej)

8) Za +Szczepana Wałęsę (int. od rodzin Marciniaków, Głowińskich i p. Florkowskiej)  

13.15   O życie wieczne dla zm. z rodziny Macała: +Antoniego, +Ewy, +Felicji,

+Łukasza, dla zm. z rodziny Dańczak: +Antoniny, +Juliana, +Mariana, +Józefa oraz dla zm. +Wiesława Drabika  

18.00   (greg. 29)  O dar Nieba dla +Władysława Bieleckiego  

 

03.05 pn

  8.00   (greg. 30) O dar Nieba dla +Władysława Bieleckiego

10.00   O łaskę Nieba dla +Danuty Sadowskiej oraz zm. z rodzin Sadowskich

i Klimasów  

12.00  1) Za Ojczyznę

2) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Towarowej, Stabłowickiej (od torów po obu stronach do nr 131) oraz Jodłowickiej  

 

 04.05 wt

  7.00   Dantis 

18.00   O dar zbawienia dla +Anieli Karpińskiej-Gryglewicz (int. od Koła Przyjaciół RM)

 

05.05 śr

  7.00   Dantis

18.00   O opiekę Królowej Różańca Świętego, o zdrowie i Boże błog. dla członków

1 Róży ŻR, o radość życia wiecznego dla zmarłych z tej Róży, o nieustające modlitewne wsparcie dla Duszpasterzy naszej Parafii, o święte i charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za naszą Ojczyznę, aby była silna Bogiem i wierna Bożym przykazaniom

 

 06.05 cz

  7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   Za +Stanisława Ociopę (30 dzień od pogrzebu)  

 

 07.05 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O dar zbawienia dla +Stanisława Przydział w 1 r. śm.

(int. od chrześnicy Magdaleny z rodziną)  

 

08.05 sb

  7.00   Pro vocationibus

18.00   Za +Jana Balas (45 r. śm.) oraz za jego zm. rodziców i rodzeństwo  

 

09.05 N

  8.00    O łaskę Nieba dla +Kazimierza Kamińskiego (27 r. śm.), +Zygmunta Bodniaka

(28 r. śm.), oraz dla +Łucji Lont

10.00   O Światło Ducha św. i potrzebne łaski dla Sebastiana i Macieja

oraz w intencji całej rodziny

12.00  1) Za +Zygmunta Irlę (30 dzień od pogrzebu)

 2) O łaskę Nieba dla +Zofii Kmit (int. z ok. urodzin od sąsiadów i przyjaciół)

 3) Za +Władysława Dybskiego (40 r. śm.) oraz za +Marię Furtak

 4) Za +Stanisława Żmudę (30 dzień od pogrzebu), za zmarłych z rodziny Jakimowicz: +Zofię, +Kazimierza oraz za +Janinę Sikorę

 5) O łaskę Nieba dla +Antoniego Walczaka (int. od kuzynki Genowefy Kubiak z rodziną)

 6) O dar życia wiecznego dla +Stanisława (int. z ok. imienin)

 7) Za +Szczepana Wałęsę (int. od rodzin Kajadów, Marciniaków i Bocianów)

 8) O dar Nieba dla +Pauliny Lederman (z racji pogrzebu)

 9) Za +Romana Stachnik (z racji pogrzebu)

 10) O łaskę Nieba dla zm. z rodziny Burakiewicz: +Ludwika (27 r. śm.), +Genowefy (5 r. śm.), +Janusza, dla +Zofii i +Jana Chrzan, oraz dla +Katarzyny, +Marii, +Stanisława, +Franciszka Bonter

 11) W intencji  +Ludwiki Babickiej (24 r. śm.), +Stanisława Babickiego, +Zofii Szymańskiej  – aby dobry Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego

12) O łaskę Nieba dla +Stanisława Młynarczyka (20 r. śm.)  

13.15   O dar Nieba dla Mamusi +Janiny Janickiej (2 r. śm.) oraz o łaskę przebaczenia

grzechów i wieczne zbawienie dla Tatusia +Michała Janickiego i ich zm. rodziców z obu stron, aby dobry Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego

18.00   Dziekczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Marysi (z ok. 8 r. ur.)  

 

10.05 pn

  7.00   Dantis

18.00  O dar Nieba dla +Jana i +Janiny 

 

11.05 wt

  7.00  Za zmarłego księdza +Ryszarda Gołubowskiego  

18.00  O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Szafranowskich oraz o łaskę życia wiecznego

dla zm. rodziców: +Michaliny i +Karola Głębockich

 

12.05 śr

   7.00   Pro vocationibus 

18.00   W intencji VI Róży ŻR, za rodziny, szczególnie za ofiarodawcę

oraz za kapłanów z naszej Parafii – o zdrowie i Boże błog.  

 

 13.05 cz

  7.00    Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla uczestników

Nabożeństwa Fatimskiego

 

14.05 pt

  7.00   Za dusze czyśćcowe

18.00   Za +Krystynę Hanas (30 dzień od pogrzebu)   

 

 15.05 sb

  7.00   O dar Nieba dla +Józefy, +Edwarda, +Zofii, +Stanisława Jakubowskich

18.00   O łaskę Nieba dla +Zofii Zawiszy i +Zofii Wiskiel (int. z ok. imienin)

 

16.05 N - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  8.00    Dziękczynna z prośbą o Boże błog. oraz wszelkie potrzebne łaski na dalsze

lata życia dla Łukasza (z ok. ur.)  

10.00   O dar Nieba dla +Zofii Kmit (int. imieninowa od sąsiadów i przyjaciół)  

12.00   1) O łaskę Nieba dla +Marianny Pierzgały zd. Piszczała (6 r. śm.)

oraz dla +Anny Grzybowskiej z d. Pierzgała oraz za zm. z rodziny Pierzgała

 2) O łaskę Nieba dla +Wandy Świta-Kijek (1 r. śm.) – int. od Danuty

3) O łaskę Nieba dla +Waldemara Kopki (1 r. śm.) oraz dla zm. rodziców  i zm. z rodziny

13.15   Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Stabłowickiej 129 i 129a

18.00   O łaskę Nieba dla +Anny Sipiora (22 r. śm.)  

 

 17.05 pn

  7.00   Dantis

18.00   Za +Antoniego Walczaka (30 dzień od pogrzebu)  

 

 18.05 wt

  7.00   Pro vocationibus

18.00    Za +Władysława Bieleckiego (int. od rodziny i przyjaciół)

 

 19.05 śr

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O dar Nieba dla +Stanisława Biernackiego (23 r. śm.) oraz dla jego zm. żony,

rodziców i rodzeństwa  

    

 20.05 cz

  7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   O dar Nieba dla +Anny, +Franciszka Łopuszyńskich, +Weroniki, +Aleksandra

Kuczyńskich oraz dla +Heleny Kowalskiej  

 

21.05 pt

  7.00   Dantis

18.00   O dar życia wiecznego dla +Szczepana Wałęsy (30 dzień od śmierci)

oraz dla +Marii Wałęsa    

 

22.05 sb

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O dar Nieba dla zm. +Stanisława Pupina oraz dla zm. dziadka i wujka  

 

23.05 N - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

  8.00   O łaskę życia wiecznego dla +Stanisława, +Natalii Biernackich

oraz dla męża +Ryszarda i jego zm. rodziców

10.00   O dar Nieba dla +Mieczysławy (2 r. śm.) i +Henryka Filipowicz

12.00   1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla kapłanów

pracujących w naszej parafii w kolejną rocznicę święceń kapłańskich

2) Za +Lucjana Kozakowskiego (w kolejną rocz. śm.)

oraz za zm. z rodziny z obu stron

13.15   O łaskę Nieba dla +Marka Bartkowiaka (int. z ok. ur.) oraz dla  zm. z rodzin:

Bartkowiak, Wyciślak, Janowskich i z rodziny Tarka  

18.00   Za +Elżbietę Działowską, +Leokadię, +Waleriana, +Edwarda,

+Jana z rodz. Kupiec

 

 24.05 pn

  7.00   Dantis

18.00   O dar Nieba dla +Julii i +Stanisława Banas

 

25.05 wt

  7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów  

18.00   zaj. 

 

26.05 śr

  7.00  Pro vocationibus 

18.00  Za nasze kochane Mamy

 

27.05 cz

  7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   We wszystkich intencjach członkiń II Róży ŻR; o zdrowie i Boże

Błogosławieństwo dla ks. Proboszcza i ks. Marcina z podziękowaniem za pracę duszpasterską oraz o życie wieczne dla zmarłych z tej Róży

 

28.05 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę Królowej Rodzin dla wszystkich

członków rodziny Kuszak  

 

29.05 sb

  7.00    O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB dla Zofii

18.00    Za +Jana Kuszaka

 

30.05 N

  8.00   Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. dla Barbary i Krzysztofa Stachyra

(z ok. 20 rocz. ślubu)

10.00   Za +Czesławę Suwalską, +Mariannę, +Józefa oraz zm. z rodziny Suwalskich

12.00   Za +Anielę Karpińską-Gryglewicz (z ok. Dnia Matki i imienin)  

18.00   O łaskę Nieba dla +Kazimierza, oraz dla zm. rodziców +Anieli, +Józefa,

+Marianny, +Jana

 

31.05 pn

  7.00    Dantis

18.00   O dar Nieba dla +Zofii Sałaj, +Józefa, +Wiesława, +Stanisławy,

+Józefa Matejkowskich oraz dla zm. z rodziny