Sobota, 27 listopada 2021

Święta Anna

Patronka naszej parafii - św. Anna

 

 

Św. AnnaObraz naszej Patronki (widoczny po lewej stronie) umieszczony jest w głównym ołtarzu naszego parafialnego kościoła.

Święta Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych od swojego małżonka, św. Joachima. Świadczy o tym m.in. liczba osób noszących jej imię, dla których była wzorem i patronką - wyniesionych do chwały ołtarza: 15 świętych i 6 błogosławionych. Imię Anny, jako matki Maryi, podają przekazane tradycją, wspomniane przy św. Joachimie, apokryfy. Hebrajskie imię - Anna - w języku polskim znaczy tyle co "łaska". Jej dom rodzinny miał się znajdować w Betlejem. Miała począć Maryję w wieku późnym. Kiedy dziecię miało 3 lata, rodzice oddali je do świątyni. Tam Maryja wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, pobożnym śpiewem, studiowaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Św. Anna, podobnie jak św. Joachim, mieli rozstać się z Maryją na zawsze, kiedy ta była jeszcze dzieckiem.

Św. Anna, tak na Wschodzie jak i na Zachodzie, doznawała jako matka Najświętszej Panny Maryi czci szczególnej, na skalę o wiele większą niż św. Joachim. I tak jest po dzień obecny. Pierwszy klasztor na Zachodzie ku czci św. Anny powstał w roku 701 we Floriac koło Rouen. Tam miały znajdować się też relikwie św. Anny, przeniesione ze Wschodu. O zaszczyt posiadania relikwii św. Anny ubiegały się nadto: miasto Apt we Francji i Marsylia. W skarbcu katedry Św. Wawrzyńca w Genui pokazują relikwię ręki św. Anny. Wiemy, że budzą one duże zastrzeżenia odnośnie autentyczności. Świadczą jednak o kulcie naszej Świętej. Kult ten był tak wielki, że niektórzy z pisarzy kościelnych głosili, że św. Anna była niepokalanie poczęta, a to ze względu na Maryję, Matkę Zbawiciela świata. Jednak twierdzenie to nie ma żadnego pokrycia ani w nauce Kościoła, ani też w dokumentach.

Imię św. Anny należy do najczęściej dzisiaj jeszcze spotykanych u niewiast. Święta posiada wiele kościołów wystawionych ku swojej czci. Ma nawet głośne sanktuaria, do których licznie podążają pielgrzymi. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że obok św. Antoniego Padewskiego św. Anna posiada najwięcej miejsc pątniczych. I tak obecnie do najgłośniejszych należą: Düren, Annaberg (Westfalia), Annaberg (Saksonia), Auray w Bretanii (Francja), Annaberg koło Mariazell w Austrii oraz najsłynniejsze z nich w Beaupré (Kanada), założone przez emigrantów francuskich w 1661 roku; wreszcie w USA sanktuaria: w Scranton i Nowym Orleanie.

Św. Anna Samotrzecia Św. Anna Samotrzeć (Samotrzecia) bywa przedstawiana w otoczeniu Maryi, jako córki, i Pana Jezusa, jako wnuka. Obraz św. Anny Samotrzeć przedstawiony po prawej stronie został namalowany przez Leonarda Da Vinci w 1510 r. Obraz ten znajduje się w francuskim muzeum Louvre.

Od wieku XV powstało w Niemczech bractwo Św. Anny, kiedyś bardzo rozpowszechnione. Ku czci św. Anny wystawiono w samych Niemczech kilkaset kościołów (w Westfalii - 70, w Bawarii - 48, na Śląsku - 50 itd.). W niewielkim księstwie sabaudzkim w roku 1789 kościołów pw. Św. Anny było aż 79. Nawet "kościół parafialny" w Watykanie jest pod jej wezwaniem. Św. Anna została ogłoszona patronką wielu miejscowości. Wiele miast otrzymało nazwę od jej imienia.

W ciągu wieków pod patronatem lub imieniem św. Anny powstało 5 zakonów żeńskich. W muzyce kościelnej w wiekach XIV-XVI poświęcono Świętej aż 118 hymnów i 36 sekwencji. Najstarszy na Zachodzie wizerunek św. Anny pochodzi z wieku VIII. Znajduje się (jako fresk) w kościele S. M. Antiqua w Rzymie. Z tego samego wieku pochodzi fresk św. Anny, pięknie zachowany, odkryty przez polskiego archeologa w Numidii, we Faras. Został on wydany nawet na polskich znaczkach. Papież Leon XIII zezwolił na koronację koronami papieskimi obrazu św. Anny w Beaupré, w Kanadzie.

Św. Anna cieszyła się i dotąd się cieszy szczególną czcią także w Polsce. Ku jej czci w naszej Ojczyźnie wzniesiono 184 kościoły. Wśród nich wyróżniają się kościoły Św. Anny: w Warszawie i w Katowicach. O kościele Św. Anny w Wilnie Napoleon miał powiedzieć, że chętnie by go przeniósł do Paryża, byłby jego klejnotem architektonicznym. Święta posiada w Polsce kilkanaście sanktuariów. Wśród nich najgłośniejsze - to Góra Św. Anny w pobliżu Opola, gdzie podąża rocznie kilkaset tysięcy pielgrzymów. Papież Benedykt XV zezwolił na koronację cudownej figury, która też odbyła się 14 września 1910 roku.

Z imieniem św. Anny lud polski złączył wiele przysłów. Dotyczą one również dnia wspomnienia św. Anny. Oto niektóre przykłady: "Niejedna panna ma na imię Anna", "Od świętej Anki zimne poranki". Imię Anna pojawia się wielokrotnie w literaturze, i to nie tylko polskiej, ale całego świata.

 

Maryja idzie na służbę w świątyni.
Fresk z bazyliki na Górze Św. Anny

 

Trzy Święte rodziny:
Maryi, Jana Chrzciciela i Jezusa.
Malowidło w bazylice na Górze Św. Anny

 

Kościół św. Anny w Jerozolimie.

Według tradycji w tym miejscu św. Anna wydała na świat Maryję.