Niedziela, 28 lutego 2021
Wirtualny spacer >>

Ogłoszenia parafialne

 

Szanowni Państwo - Kochani Parafianie!

- w tej trudnej sytuacji, 

gdy znów nie możemy spotykać się wszyscy na modlitwie 

w naszej parafialnej świątyni -

- odpowiadając na Waszą prośbę -

 

staramy się przyjść z modlitwą do Waszych domów

poprzez transmisję internetową. 

 

link do naszego kanału

(Święta Anna Pracze Odrzańskiena

  

 https://www.youtube.com/channel/UCsPy1VZ2Vt5sNWCi6DDGLWA/featured?view_as=subscriber

 

************************************  

Najbliższa Msza św.

  

transmitowana będzie 

  

 28.02.2021

(niedziela)

 

o godz. 12:00

 

 

 

************************

 

 

 Wszystkim, którzy w niedziele (i święta nakazane)

 faktycznie nie będą mogli przyjść do kościoła

pozostaje  udział we Mszy św.

transmitowanej przez ogólnodostępne media. 

 

propozycje transmisji telewizyjnych

 można znaleźć na stronie: 

  https://tv.wp.pl/

 

  propozycje tramsmisji z innych parafii  w Internecie

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 

 

1 niedziela Wielkiego Postu 21-27.02.2021

1.

Kalendarz liturgiczny:
Msze św. -

 • dzisiaj i w przyszłą niedzielę - o godz.: 8:00, 10:00, 12:00, 13:15 i 18:00
 • w dni powszednie - o godz. 7:00 i 18:00


• poniedziałek – katedry św. Piotra Apostoła – święto

 

piątek - Droga Krzyżowa – o godz. 17:30.
• W tym roku po raz 5 (i już ostatni) organizowana jest we Wrocławiu Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa.

 • Weźmie w niej udział także nasza parafia – u nas będzie stacja X.
 • Ciekawostką jest ustanowienie stacji XIII w nowej kaplicy Dworca Głównego PKP, w której planowana jest nieustająca adoracja Najśw. Sakramentu.


niedziela - Gorzkie Żale – o godz. 17:00


• W przyszłą niedzielę będziemy wspierać modlitwą i ofiarą „Dzieło Pomocy AD GENTES”.

 • Po Mszach św. – zbiórka ofiar na misje.


• W związku z ogłoszonym przez Papieża Franciszka „Rokiem św. Józefa" ks. Arcybiskup Józef Kupny zachęca do wzmożonej gorliwości modlitewnej przez wstawiennictwo Opiekuna św. Rodziny z Nazaretu.

 • Idąc za głosem naszych pasterzy - wprowadzamy w naszej parafii „Msze św. wotywne o św. Józefie", które będą odprawiane w każdą środę oraz 19. dnia każdego miesiąca.
 • Po nich odmówimy wspólnie litanię do św. Patrona.
 • Przed uroczystością Św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca) odprawimy 9-dniową nowennę.

2.

Dzisiaj kończymy w naszej parafii MISJE ŚWIĘTE.

 • Bardzo serdecznie dziękujemy o. Wiesławowi Bajorowi, Redemptoryście, za przewodniczenie nam w tegorocznych zamyśleniach rekolekcyjnych, za podjęty trud, za ofiarowaną w naszej intencji modlitwę.
 • Na Mszy św. o godz. 13:15 zostanie poświęcona pamiątkowa tabliczka, którą umieścimy na naszym przykościelnym krzyżu misyjnym.

3.

Kancelaria czynna będzie w poniedziałek i środę po Mszy św. wieczornej.
• Przychodzimy w maseczkach.
• Załatwianie wszelkich spraw prosimy rozpoczynać telefonicznie (kom. 501 230 162).

4.

Pamiętajmy o przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących stanu epidemii.
• Prosimy siadać w tzw. grupach rodzinnych, zakrywać usta i nos, korzystać z płynu dezynfekującego.
• Aktualne wymogi zmuszają nas do ograniczenia liczby osób równocześnie przebywających w kościele do 25.
• Przez czas pandemii – będziemy odprawiać dodatkową Mszę św. niedzielną o godz. 13:15

5.

Za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i ofiarę na bieżące prace remontowe dziękujemy mieszkańcom ul. Brodzkiej od figurki MB do stawu.
Msza św., którą zamówili w swojej intencji zostanie odprawiona w piątek, 16.04.br. o godz. 18
• o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę prosimy mieszkańców ul. Brodzkiej wkoło kościoła.

6.

Na cały nowy tydzień - przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

W tym  trudnym czasie epidemii koronowirusa - 

możemy przyjmować Komunię Świętą "na rękę"

 

Jak to robić prawidłowo,

z najwyższym szacunkiem - zobacz

 

 

W roku 2019 zrealizowaliśmy 2 inwestycje

 • remont prospektu (obudowy) naszych zabytkowych organów oraz
 • położenie fundamentów pod 3 segmenty kolumbarium.

 

 • Na renowację prospektu organowego nasza parafia, otrzymała od Gminy Wrocław dotację w wysokości 67.000 zł. Do tej kwoty dołożyliśmy 7.000 zł udziału własnego.  

 

 • Otrzymana dotacja pozwoliła nam ofiary parafian przeznaczyć w większym stopniu na inwestycje, które nie mogą otrzymać pomocy z budżetu miasta.
 • W roku 2019 nasze składki zainwestowaliśmy:

 

 • jako wkład własny w konserwację prospektu organowego
 • w budowę fundamentów pod 3 segmenty kolumbarium
 • w prace pielęgnacyjne w drzewostanie na naszym cmentarzu
 • oraz w kolejny etap zagospodarowania ogrodu parafialnego.

 

Prospekt organowy przed konserwacją_2019 

 

Wygląd prospektu organowego po konserwacji w 2019 r.

 

W roku 2020 zrealizowaliśmy:

 

 • Pierwszą część generalnego  remontu  instrumentu - zabytkowych organów z 1798 roku, wykonanych w szkole Englera 
  • (szacunkowy koszt całkowity wynosi ok. 300.000 zł,
  • dlatego - cały remont z konieczności został rozłożony na dwa lata).
 • złożona przez nas oferta w Konkursie nr 2552 na „Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu” przeszła wszystkie weryfikacje i na 1 etap otrzymaliśmy pomoc w wysokości 87% jego kosztów, konkretnie: 126.600 zł
  • nasz wkład własny wyniósł 18.300 zł (13%)
  • wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane bardzo starannie i odebrane bez zastrzeżeń dnia 01.12.2020

 

W roku 2021 planujemy

zakończenie remontu i ponowne oddanie organów do użytku:

 • złożyliśmy wniosek o dotację w Konkursie nr 2796
 • koszt tegorocznego etapu, kończącego cały remont - to 168.900 zł

 

 

 

 • Chcielibyśmy również postawić pierwszy segment kolumbarium.
 • Te prace będziemy finansować z przedsprzedaży pierwszych nisz.
 • Każda z nich pomieści od 2 do 3 urn.
 • Troska o stan techniczny całego kolumbarium będzie spoczywać na parafii.
 • To bardzo wygodna forma pochówku, zwłaszcza dla osób samotnych albo z różnych powodów (np. podeszłego wieku, czy stałego pobytu za granicą…) nie mogących opiekować się tradycyjnym grobem.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
   

 

PROJEKTY 

 

Prosimy o ofiary na tegoroczne prace remontowe

 

 

 • w kopertach z dopiskiem: „Na remont i adres ofiarodawcy”
 • lub przelewem na konto parafii – 98 2130 0004 2001 0332 0025 0001

 z dopiskiem „Na cele kultu religijnego”.  

(pobierz blankiet   )

  

 

 

Bardzo dziękujemy za hojność serca.