¦roda, 22 stycznia 2020
Wirtualny spacer >>

Intencje Mszalne

Styczeń 2020

01.01 ¦r -   Uroczysto¶ć ¦więtej Bożej Rodzicielki

   8.00   O łaskę Nieba dla +Ludwiki, +Władysława oraz zm. z rodzin Działa i Peszko 

10.00  O łaskę Nieba dla +Danuty Sadowskiej oraz dla zm. z rodzin Sadowskich

i Klimasów

12.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i siły dla

Elżbiety Brodali w 79 rocz. ur.

18.00   O łaskę Nieba dla +Henryka Tomaszewskiego (14 rocz. ¶m.)

 

02.01 cz

7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

7.00  Dantis

 

03.01 pt

7.00   Za +Leona Balcarka (int. od kuzynki Stefanii Nikiel z rodzin±)

 7.00  Pro vocationibus

 

04.01 sb

7.00   Za +Leona Balcarka (int. od s±siadów z Wilanowic)

7.00   W intencji Ko¶cioła, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

7.30 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

 

 05.01 N

  8.00   Dziękczynna z pro¶b± o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla mamy i babci

 10.00  Za +Henryka Wyci¶laka (1 rocz. ¶m.) oraz dla zm. rodziców

 12.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Cukierniczej i Zbożowej

2) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla kochanej żony, mamy, babci, prababci (int. od męża, dzieci, wnuków i prawnuków)

 3) W intencji Damiana Dery o zdrowie i siły po wypadku

 4) O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla +Michała Janickiego (4 rocz. ¶m.), dla +Janiny oraz dla +zm. rodziców

5) Za +Lucjana Kozakowskiego oraz za zm. rodziców z obu stron

6) O dar Nieba dla +Agnieszki Janik (17 rocz. ¶m.) oraz za zm. z rodziny

  18.00  Mszy ¶w. wieczornej nie będzie – kolęda

 

 06.01 pn    - Uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego

  8.00   O łaskę Nieba dla +Stefana WoĽniaka w miesi±c po ¶mierci

 10.00  Dziękczynna z pro¶b± o zdrowie, Boże błog., opiekę MB

dla Hani z ok. 1 rocz. ur.

 12.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB i ¶w. Józefa dla Danuty

i Edmunda w 43 rocz. ¶lubu

18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o obfite Boże błog. i opiekę MB

dla Bożeny w dniu urodzin

 

07.01 wt

7.00   Dantis

7.00   Za +Leona Balcarka (int. od bratowej Elżbiety Balcarek)

 

08.01 ¶r

7.00   Za +Leona Balcarka (int. od Bożeny i Mariana Mika z rodzin±)

7.00   O dar zbawienia i rado¶ć życia wiecznego dla +Jana Zawisiakiewicza

(14 rocz. ¶m.)

 

 09.01 cz

7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów

7.00   Za +Leona Balcarka  (int. od brata Edwarda z rodzin±)

 

10.01 pt

7.00   Za +Leona Balcarka (int. od Mirosława i Marty Kocemba)

7.00   Pro vocationibus

 

11.01 sb

 7.00   Za +Leona Balcarka (int. od rodziny Fudalich)

 7.00   Za +Czesławę Malatyńsk± (8 rocz. ¶m.)

  

12.01 N

  8.00   O rado¶ć życia wiecznego dla +Leokadii Chrzanowskiej (int. od męża i syna)

 10.00  1) O łaskę Nieba dla rodziców +Stanisławy Durlej (21 rocz. ¶m.),

+Władysława oraz dla zm. z rodzin Durlejów i Karwowskich

2) O dar Nieba dla +Franciszka Kmietka w kolejn± rocz. ¶m.

 12.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB, i potrzebne łaski dla Janiny

z ok. 90 rocz. ur.

 2) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla:  wnuczki Zosi (z ok. 1 r. ur.), jej rodziców, wujka Krzysia   oraz dla   Marii i Zdzisława Srebniaków (z ok. 46 rocz. ¶lubu)

 3) O ulgę w cierpieniu i łaskę dobrej ¶mierci dla Ireny

4) O łaskę życia wiecznego dla +Ryszarda Masłowskiego oraz dla
+Joanny Łagowskiej

 18.00   Mszy ¶w. wieczornej nie będzie – kolęda

 

13.01 pn

7.00  O łaskę Nieba i zbawienie wieczne dla +Józefa Nowaka w 105 rocz. ur.

7.00   O łaskę Nieba dla +Leona (int. od Józefa i Heleny Chmieleckich)

  

14.01 wt

7.00  O łaskę Nieba dla +Leona (int. od Moniki i Bogdana Chmieleckich z rodzin±)

7.00  Pro voactionibus 

15.01 ¶r

7.00  Za +Leona Balcarka (int. od Marii Janczura ze ¦liwic z rodzin±) 

7.00  Pro vocationibus 

  

16.01 cz

7.00  W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

7.00  O łaskę Nieba dla zm. wujka +Leona (int. od Anny i Józefa Fudali z rodzin±)

   

17.01 pt

7.00   O łaskę życia wiecznego dla +Ludwiki, +Juliana Obłokowskich, dla zm. rodziców

i rodzeństwa oraz dla +Marii Felberowej

7.00   Dziękczynna z pro¶b± o  zdrowie i Boże błog. dla Oliwii i jej rodziców

 

  18.01 sb

7.00  O łaskę Nieba dla +Leona (int. od Adama Grali)

7.00  O dar Nieba dla +Franciszki, +Rozalii, +Wiktorii, +Agnieszki

 

 

19.01 N

  8.00    O dar Nieba dla +Heleny Osuchowskiej (25 rocz. ¶m.)

oraz dla +Romana Osuchowskiego

 10.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., dary Ducha ¶w. i opiekę MB

dla Kamila Makara z ok. 22 r. ur.

 2) O łaskę Nieba dla +Bolesława, +Genowefy, +Teresy Kwiatkowskich, +Stanisława, +Marii, Łysek

  12.00  1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB dla Piotra (w 13 rocz. ur.),

dla Basi (w 10 rocz. ur.) oraz dla mamy Agnieszki (z ok. imienin)

 2) Dziękczynna z pro¶b± o dalsze łaski i Boże błog. w rodzinach Kania i Sutryk

 3) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., zdrowie, dary Ducha ¶w. dla Sebastiana z ok. 42 rocz. ur.

 4) W intencji Sebastiana i Macieja o potrzebne ¶wiatło Ducha ¦więtego

 5) O łaskę Nieba dla +Marii, +Jana Dobrowolskich

 6) O dar Nieba dla +Ryszarda Mazurczaka (int. od chrze¶nicy Teresy Podgórskiej z rodzin±)

 7) O dar Nieba dla +Anny, +Wincentego Fuławka, +Genowefy, +Ksawerego Mikos, +Janiny, +Józefa Janowskich, +Cecylii i +Czesława Omasta

 8) O dar Nieba dla +Ryszarda (int. od s±siadów)

9) O łaskę życia wiecznego dla +Wandy Dziechciarz-Górskiej

18.00   Mszy ¶w. wieczornej nie będzie – kolęda

   

 20.01  pn

7.00   Dantis

7.00  Dantis 

 

21.01 wt

7.00  Pro vocationibus

7.00  ...

 

22.01 ¶r

7.00  Pro vocationibus

7.00  ...

 

23.01 cz

7.00  W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

7.00   ...

 

24.01 pt 

7.00  Pro vocationibus

7.00  ...

  

25.01 sb 

7.00   Pro vocationibus

7.00   ...  

 

26.01 N

  8.00   O dar Nieba dla +Antoniego Sochy (6 rocz. ¶m.)

10.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. dla Mateusza Stańko z ok. urodzin

 12.00  1) O łaskę Nieba dla:  +Artura Czyżewskiego (5 r. ¶m.) i  +Romana Sak

 

2) O dar życia wiecznego dla +Jolanty Pszczołowskiej (2 rocz. ¶m.)

 

3) O dar Nieba dla +Ryszarda Mazurczaka (int. od Anny i Józefa Tyburczy)

4) O łaskę Nieba dla +Jana, +Bronisława Janickich

18.00   

 

 27.01  pn

7.00   Dantis

7.00  ... 

 

28.01 wt

7.00  O dar Nieba dla +Leona Balcarka (w 30 dzień od pogrzebu)

7.00  ...

 

29.01 ¶r

7.00  Pro vocationibus

7.00  ...

 

30.01 cz

7.00  W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

7.00   ...

 

31.01 pt 

7.00  Za zm. rodziców: +Annę, +Michała, +Julię, +Tadeusza oraz zm. +Marię

7.00  Pro vocationibus