Pi±tek, 05 marca 2021
Wirtualny spacer >>

Intencje Mszalne

Luty 2021

01.02 pn

   7.00    (greg. 1) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

18.00    O zdrowie i Boże błog. dla Jakuba

 

 02.02 wt

   9.00  (greg. 2) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby  

18.00  O zdrowie i Boże błog. dla Jakuba  

  

   03.02 ¶r

   7.00  Dantis

18.00   (greg. 3) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

  04.02 cz

   7.00  W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00  (greg. 4) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby  

 

 05.02 pt

  7.00  (greg. 5) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

18.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Cukierniczej i Zbożowej  

 

06.02 sb

   7.00   (greg. 6) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 18.00    W intencjach Radia Maryja, TV Trwam, Ko¶cioła i Ojczyzny, 

  oraz wszystkich członków ŻR

 Od godz. 17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP,

 

 07.02 N

   8.00    O dar Nieba dla +Antoniego, +Marianny Jurasik, +Henryka, +Krzysztofa,

Genowefy z rodz. Gryguła

10.00   (greg. 7) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

12.00  1) O łaskę Nieba dla +Ireny Kowalczyk (14 r. ¶m.)

oraz dla zm. z rodzin Kowalczyków, Mizerów oraz dla +Michała Czarnego  

 2) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

 3) W intencji Bogu wiadomej

 4) O łaskę Nieba dla +Artura Czyżewskiego oraz dla +Romana Sak

5) Za +Tadeusza Go¶cinnego

6) O dar Nieba dla +Genowefy Jaworek (30 dzień od pogrzebu)

13.15  ...

18.00   Za +Helenę Michalsk± (1 r. ¶m.) oraz za +Janusza, +Kazimierza

i za zm. z rodziny

 

08.02 pn

  7.00   Dantis

18.00   (greg. 8) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

09.02 wt

 7.00   Pro vocationibus

18.00  (greg. 9) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

10.02 ¶r

  7.00   Za +Jacka i +Józefa Zawistowskich  

18.00  (greg. 10) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby  

 

11.02 cz

  7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   (greg. 11) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

12.02 pt

  7.00   (greg. 12) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

18.00   O dar Nieba dla +Władysława Bieleckiego (30 dzień od ¶m.)

 

13.02 sb

  7.00   (greg. 13) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

18.00   O łaskę Nieba dla +Marianny i +Stefana oraz dla zm. z obu rodzin

 

    14.02 N

  8.00   (greg. 14) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

10.00   O ¶wiatło Ducha ¦więtego i potrzebne łaski dla Sebastiana i Macieja

oraz w intencji całej rodziny  

12.00   1) W intencji Bogu wiadomej

 2) O dar Nieba dla +Zofii Kmit (int. od przyjaciół i s±siadów)

 3) Za +Lecha Muczek (30 dzień od pogrzebu)

 4) O łaskę Nieba dla +Adama Augustowskiego, +Henryki i +Czesława Sta¶kiewicz, +Stanisławy Lachowskiej oraz dla zm. z rodziny

 5) O dar Nieba dla +Franciszki Głębockiej

6) O łaskę Nieba i Boże Miłosierdzie dla +Ireneusza Rybki

13.15   O łaskę Nieba dla +Józefa Fuławki

18.00   O dar życia wiecznego dla +Piotra Płońskiego (2 r. ¶m.)   

   

 15.02  pn

  7.00   Dantis   

18.00   (greg. 15) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby  

  

 16.02  wt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 16) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

  

 17.02 ¦roda Popielcowa - MISJE ¦WIĘTE

  8.00  Za +Barbara Konieczn±

10.00   Za +Barbarę Konieczn±

17.00     O dar życia wiecznego dla zm. z rodziny Chajko: +Józefa (24 r. ¶m.),

+Anastazji, +Marii, +Tadeusza, +Grzegorza

19.00  (greg. 17) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

  

 18.02 cz   - MISJE ¦WIĘTE

  8.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

10.00   O dar Nieba dla +ks. kan. Piotra B±ka 

17.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Brodzkiej od końca do figurki MB

19.00   (greg. 18) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby  

 

  19.02 pt  - MISJE ¦WIĘTE

  8.00   (greg. 19) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

10.00   O cud uzdrowienia dla: mamy – Danuty Kozłowskiej

oraz narzeczonej – Sylwii Praszkowskiej

17.00   O zdrowie, Boże błog, dary Ducha ¶w. dla wnuczki – Pauliny,

jej rodziny i siostry

19.00   +Franciszka Głębocka (30 dzień od pogrzebu)

 

20.02 sb  - MISJE ¦WIĘTE

  8.00   (greg. 20) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

10.00   O nawrócenie w rodzinie i za zmarłych z rodziny  

17.00   Dziękczynna za otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsz± opiekę Jezusa Chrystusa,

Maryi i ¶w. Józefa  w rodzinie

19.00    O zdrowie, potrzebne łaski do walki z chorob± i cierpieniem dla Kasi

(int. od męża)  

 

21.02 N  - MISJE ¦WIĘTE

  8.00   (greg. 21) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

10.00   O dar Nieba dla +Mariana, +Ludwiki Pasławskich oraz dla zm. z rodziny

12.00   1) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

2) W intencji Bogu wiadomej

3) Za +Stefanię Gałkowsk± (30 dzień od pogrzebu)

 4) O łaskę Nieba dla +Adama Augustowskiego, +Henryki i +Czesława Sta¶kiewicz, +Stanisławy Lachowskiej oraz dla zm. z rodzin Piszczała i Pierzgała

5) Za +Wandę i zm. z jej rodziny (od kuzynki Janiny) 

 6) O szczę¶liw± operację dla żony Wandy oraz za zm. rodziców +Agnieszkę i +Franciszka oraz +Zofię i +Franciszka

7) O Boże miłosierdzie dla +Zofii Wernickiej (w 30 dzień od pogrzebu)

 13.15   Za +Alinę Jodkiewicz (10 r. ¶m.)

18.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. dla Małgosi w dniu 16 ur.

   

22.02 pn

  7.00  (greg. 22) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby
18.00  +Janina PrzewoĽny (30 dzień od pogrzebu)

 

 23.02 wt

  7.00   (greg. 23) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby
18.00  Dantis

  

24.02 ¶r

  7.00  (greg. 24) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby
18.00  
  O Boże błog., opiekę MB dla członków 5 Róży ŻR oraz dla naszych kapłanów

oraz za zm. członków tej Róży  

 

 25.02 cz

   7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   (greg. 25) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

 26.02 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 26) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby


 
27.02 sb

  7.00  Pro vocationibus

18.00   (greg. 27) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

   

 28.02 N

  8.00   (greg. 28) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

10.00   W intencji Bogu wiadomej  

12.00   1) W intencji Bogu wiadomej

 2) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i opiekę MB dla Joanny Kulig (w 1 r. ur.)

3) Dziękczynna z pro¶b± o dalsze Boże błog., opiekę MB dla Marii i Wojciecha z ok. 40 rocz. ¶lubu

4) O szczę¶liwe rozwi±zanie dla Diany i Boże błog. dla nowych rodziców

5) O zdrowie i Boże błog. dla Marii i Wojciecha z ok. 40 rocz. sakramentu małżeństwa oraz w intencji ich dzieci i wnuków

 6) Int. błagalna z pro¶b± o Boże błog., op. MB dla Damiana w dniu 30 rocz. ur.

 7) Za +Jana Kuszaka (int. od s±siadów i przyjaciół)

 8) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

 9) Za +Janinę Płachytka (30 dzień od pogrzebu)

 10) Za +Romana Falkowskiego (30 dzień od pogrzebu)

 11) O łaskę Nieba dla +Adama WoĽniaka (7 r. ¶m.)

 12) O łaskę życia wiecznego dla +Haliny Gładysław (30 dzień od pogrzebu)

13) Za +Eryka Biegoń (int. od s±siadów z ul. Stabłowickiej)

13.15   Dziękczynna za odzyskane zdrowie z pro¶b± o dalsze Boże błog.

dla Mileny z ok. 7 rocz. ur.  

18.00   zaj. 

 

 

marzec 2021

01.03 pn

  7.00  Dantis 

18.00  (greg. 29) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

 

 02.03 wt

  7.00  (greg. 30) O łaskę życia wiecznego dla +Pelagii Zięby

18.00  (greg. 1) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

03.03 ¶r

  7.00  Pro vocationibus

18.00  (greg. 2) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

04.03 cz

  7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów  

18.00   (greg. 3) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

05.03 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 4) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

 06.03 sb

  7.00   (greg. 5) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

18.00  W intencji Ko¶cioła, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam      

17.00 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

 

 07.03 N

  8.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

10.00   O Boże błog. i potrzebne łaski dla Emilii i Zbigniewa w 38 rocz. ¶lubu

12.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Macieja

 2) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

 3) O dar Nieba dla +Jana Zięby (31 r. ¶m.)

 4) +Barbara Konieczna (30 dzień od pogrzebu)

5) W intencji zado¶ć czyni±cej Panu Bogu i bliĽniemu

13.15   W intencji dziękczynno-błagalnej z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB

i potrzebne łaski dla Leny w 5 r. urodzin oraz w intencji jej rodziców  

18.00   (greg. 6) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

08.03 pn

  7.00   Dantis

18.00   (greg. 7) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

09.03 wt

  7.00   O łaskę Nieba dla +Wiktorii, +Weroniki, +Wojciecha, +Jana i dla zm. z rodziny

18.00   (greg. 8) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

10.03 ¶r

  7.00   Pro vocationibus

18.00  (greg. 9) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

11.03 cz

  7.00  Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00  (greg. 10) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

12.03 pt

   7.00  Pro vocationibus  

18.00  (greg. 11) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

 13.03 sb

  7.00  zaj.

18.00 (greg. 12) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

14.03 N

  8.00  (greg. 13) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

10.00  O łaskę życia wiecznego dla +Danuty Sadowskiej

oraz dla zm. z rodzin Sadowskich i Klimasów  

12.00   1) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

2) Za +Zbigniewa Jacykowskiego i jego zm. rodziców

3) O łaskę Nieba dla +Szymona Kurowskiego (2 r. ¶m.) – int. od babci; oraz dla +Zofii, +Mariana Jankowskich, +Stanisława Fabiszewskiego

 4) O dar Nieba dla +Kazimierza Motackiego (30 dzień od ¶m.)

5) O dar Nieba dla +Heleny (2 r. ¶m.) oraz dla +Józefa Dobrowolskiego, rodziców i rodzeństwa, +Heleny, +Bogdana, +Tadeusza Siekluckich

13.15  O dar życia wiecznego dla zm. z rodziny Bochenek: +Julii (17 r. ¶m.)

oraz +Piotra, +Mirosława, +Heleny

18.00   +Zofia Kmit (int. od przyjaciół i s±siadów)  

 

15.03 pn

  7.00  Dantis

18.00  (greg. 14) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

16.03 wt

  7.00   Pro vocationibus  

18.00   (greg. 15) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

 17.03 ¶r

  7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   (greg. 16) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

 18.03 cz

  7.00   (greg. 17) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

18.00   O dar Nieba dla + Wandy, +Julii oraz dla ich zm. rodziców i dzieci

 

 19.03 pt

  7.00   (greg. 18) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

18.00  O dar Nieba dla +Józefa Fuławki  

    

 20.03 sb

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 19) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

21.03 N

  8.00   O dar Nieba dla +Józefy, +Kazimierza, +Franciszki, +Józefa

10.00   O ¶wiatło Ducha ¦więtego i potrzebne łaski dla Sebastiana i Macieja

oraz w intencji całej rodziny  

12.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i potrzebne łaski dla p. organisty

Józefa z ok. imienin

 2) O łaskę Nieba dla +Józefa Nowaka, +Józefy Młynarczyk, +Józefa Młynarczyka, +Józefy Stelmach oraz dla zmarłych z rodzin Młynarczyków i Nowaków

 3) O łaskę Nieba dla +Marianny Pierzgały, +Ksawerego Pierzgała oraz dla wszystkich zm. z rodzin Pierzgałów i Piszczała

 4) O łaskę Nieba dla zm. rodziców +Marii, +Jana Padewskich oraz dla +Weroniki, +Piotra Fuławki

 5) O łaskę Nieba dla +Franciszki Głębockiej

6) O życie wieczne dla +Ewy Chrzanowskiej i +Tadeusza (int. od rodziny)

13.15   zaj.

18.00   (greg. 20) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

22.03 pn

  7.00   Dantis

18.00   (greg. 21) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

23.03 wt

  7.00    Pro vocationibus

18.00   (greg. 22) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

 24.03 ¶r

  7.00   ...

18.00   (greg. 23) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

25.03 cz

  7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów  

18.00   (greg. 24) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch  

 

26.03 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 25) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

27.03 sb

  7.00   (greg. 26) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

18.00   O łaskę życia wiecznego dla +Ryszarda Janowskiego

 

28.03 N

  8.00   Za +Józefa Głębockiego (2 r. ¶m.), +Marię, +Damiana Głębockich,

+Teresę Wyci¶lak i zm. rodziców z obu stron

10.00   +Jan Kuszak (int. od przyjaciół i s±siadów)

12.00   1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., zdrowie, opiekę MB

dla rodziny ¦więdrych

2)  O łaskę Nieba i Boże Miłosierdzie dla +Marianny Tomczyk- int. z ok. ur.

13.15    Za zm. z rodziny Wroczyńskich: +Mariannę (4 rocz. ¶m.), +Jolantę,

+Zbigniewa, +Juliana oraz za zm. z rodziny  

18.00   (greg. 27) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

29.03 pn

  7.00    Dantis

18.00    (greg. 28) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

30.03 wt

  7.00   Pro vocationibus

18.00   (greg. 29) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch

 

31.03 ¶r

  7.00    Pro vocationibus

18.00    (greg. 30) O łaskę Nieba dla +Stanisławy Stanuch