¦roda, 01 kwietnia 2020
Wirtualny spacer >>

Intencje Mszalne

Marzec 2020

01.03 N - Rekolekcje

   8.00   O dar Nieba dla +Romana Osuchowskiego (27 rocz. ¶m.)

oraz dla +Heleny Osuchowskiej

10.00   O Boże błog. i opiekę Matki Naj¶w. dla Hani i Tosi

12.00    1)  Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Macieja

(z ok. 1 rocz. ur.) oraz dla jego rodziców i całej rodziny

2) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB

dla rodzin Chlipała, Stankiewicz, Kapelka

3)  O dar Nieba dla +Cecylii Kazimierczuk (13 rocz. ¶m.)

4) O dar życia wiecznego dla +Janiny Bednarek

5) Za +Stanisławę Jędrzejczak (int. od wnuczki Magdy z rodzin±)

6) O łaskę Niebie dla +Bogumiły Maćkowskiej (17 rocz. ¶m.)

oraz dla zm. rodziców i szwagra

18.00   Za +Danutę Sadowsk± oraz za zm. z rodzin Sadowskich i Klimasów

 

02.03 pn - Rekolekcje

   9.00   Dantis

18.00   Za +Irenę i +Andrzeja Kamińskich

 

03.03 wt - Rekolekcje

  9.00   + Kasper Stanlej z ok. 90 rocz. ur. – O łaskę Nieba

18.00   Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców

ul. Piwowarskiej blok 4-6

 

04.03 ¶r - Rekolekcje

  9.00   ...

18.00   O dar Nieba dla +Daniela, +Jerzego (8 rocz. ¶m.), +Emilii, +Zbigniewa, +Marii

 

 05.03 cz

  7.00   Za Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00    O łaskę Nieba dla +Mariusza Dudzika (1 rocz. ¶m.)

 

  06.03 pt

  7.00   Pro vocationibus

18.00  Za +Genowefę Tomkiewicz (1 rocz. ¶m.) oraz za zm. z rodziny Tomkiewiczów

 

07.03 sb

  7.00   Pro vocationibus

18.00   W intencjach Radia Maryja, TV Trwam, Ko¶cioła i Ojczyzny

O godz. 17.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

 

08.03 N

  8.00   Za +Leona Balcarka (int. od Bożeny i Mariana Mika z rodzin±)

10.00   O dar Nieba dla rodziców: +Stanisława, +Annę

oraz dla zm. dziadków z obu stron  

12.00  1) Za +Helenę Michalsk± (w 30 dzień od pogrzebu)

 

2) O dar Nieba dla +Marianny Dudkiewicz (w 30 dzień od pogrzebu)

 

3) O łaskę życia wiecznego dla +Janusza Maraja (w 2 rocz. ¶m.)

4) O dar Nieba dla +Łukasza Pisarczuka (5 rocz. ¶m.)  

18.00   O łaskę Nieba dla +Wojciecha, +Tadeusza, +Wacławy, +Grzegorza

Sochockich, +Heleny, +Ignacego, +Stanisława Rudnickich

 

 09.03 pn

  7.00   O łaskę życia wiecznego dla +Wiktorii, +Weroniki, +Wojciecha, +Jana

oraz dla zm. rodzeństwa  

18.00   Za zmarłych z rodziny Mulka: +Jana, +Jacka, +Anetę

oraz za +Jerzego Juszczaka (int. od rodziny z Olkusza)

 

10.03 wt

  7.00   Dantis

18.00   ...

 

11.03 ¶r

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O łaskę Nieba dla +Wiesławy Rodak (w 30 dzień od pogrzebu)

  

12.03 cz

  7.00  W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00  Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., zdrowie, opiekę MB na dalsze lata życia

dla Męża z ok. 80 rocz. urodzin (int. od żony z dziećmi)

 

13.03 pt

  7.00    ...

18.00    O dar Nieba dla +Krystyny Grala w dniu imienin

  

14.03 sb

  7.00     Pro vocationibus

18.00   ... 

15.03 N

  8.00   Dziękczynna z pro¶b± o zdrowie, Boże błog., opiekę MB dla Zbigniewa

w 60 rocz. ur. 

10.00   O dar Nieba dla +Józefa Koncewicza oraz dla zm. rodziców z obu stron

12.00   1) O łaskę Nieba dla +Janiny, +Mariana, +Jana Balcerzak

2) O łaskę Nieba dla Andrzeja Pierzakowskiego (2 rocz. ¶m.)

18.00   ... 

 

16.03 pn

  7.00  Dantis

18.00  O łaskę życia wiecznego dla +Julii (16 rocz. ¶m.) oraz dla zm. z obu stron

   

17.03 wt 

  7.00   Pro vocationibus

18.00   ...

 

  18.03 ¶r 

  7.00  Pro vocationibus

18.00  Za +Józefę, +Józefa, +Piotra, +Marię Obłokowskich

 

 19.03 cz

   7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   O łaskę Nieba dla +Anny, +Wincentego Fuławka

    

 20.03  pt

  7.00  Pro vocationibus

18.00  ... 

 

21.03 sb

  7.00  ...

18.00  ...

 

22.03 N

  8.00  O łaskę Nieba dla +Ewy Chrzanowskiej, +Kazimiery Popko

(int. od rodziny Tadeusza)

10.00  Dziękczynna za życie córki Hanny w dniu 16 urodzin z pro¶b± o dalsze Boże

błog. na dalsze lata

12.00   1) O dar Nieba dla +Marii, +Jana z rodz. Padewskich

oraz dla +Weroniki Spańczak i +Piotra Fuławki

 

2) O łaskę Nieba dla +Józefy, +Józefa Obłokowskich

3) O dar Nieba dla +Józefa Sołasza (30 dzień od pogrzebu)

18.00   O łaskę życia wiecznego dla +Franciszka Kmietka

 

23.03 pn

  7.00  Dantis

18.00   ...

 

24.03 wt 

  7.00  Pro vocationibus

18.00  ...

  

25.03 ¶r

  7.00   Pro vocationibus

18.00   O dar Nieba dla +Ewy Chrzanowskiej  

 

26.03 cz

  7.00   W intencji Parafian i naszych Dobrodziejów

18.00   ...

 

 27.03 pt

  7.00   ...

18.00  O łaskę życia wiecznego dla +Marianny Wroczyńskiej (3 rocz. ¶m.)

oraz dla +Jolanty, +Zbigniewa, +Juliana Wroczyńskich

a także dla zm. z rodziny  

 

28.03 sb

   7.00  ...

18.00  O dar Nieba dla +Natalii Owczarek (8 rocz. ¶m.)

oraz dla zm. rodziców z obu stron

 

29.03 N

  8.00  O rado¶ć Nieba dla +Józefy, +Kazimierza, +Franciszki, +Józefa

10.00  Za +Józefa Głębockiego (1 rocz. ¶m.), +Marię, +Damiana Głębockich

oraz za +Teresę Wyci¶lak

12.00  1) Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski

dla Natalii i Tadeusza Ka¶kos z ok. 50 rocz. ¶lubu

2) W podziękowaniu za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsz± opiekę MB w 50 rocz. ¶lubu

3) +Jan Mulka (30 dzień od pogrzebu)

18.00  Dziękczynna z pro¶b± o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla rodziny

Pauliny i Piotra Serkies wraz z dziećmi: Joann±, Alicj±, Agnieszk±, Aleksandr±

i Mateuszem

 

30.03 pn

  7.00  Dantis

18.00   ...

 

31.03 wt

  7.00  Pro vocationibus

18.00  ...