Poniedziałek, 17 stycznia 2022

Stowarzyszenie Pomocy TĘCZOWE PRACZE

 
Stowarzyszenie Pomocy Tęczowe Pracze
im. Bożeny Trykowskiej
jest pozarządową organizacją pożytku publicznego (0PP)
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
dnia 07.02.2007 r. pod numerem 0000273753

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Stowarzyszenie ma status OPP

 • wybierz 

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp

 • wpisz nr KRS - 0000273753

 

 

Prezes: Monika Dyrcz

Wiceprezes: Kamila Niewierska

 

Siedziba

Stowarzyszenia Pomocy

Tęczowe Pracze

im. Bożeny Trykowskiej

 

ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław

tel. 697 083 430

e-mail: stowarzyszenie.teczowe.pracze@gmail.com

 

Darowizny

prosimy wpłacać na konto:

Bank: PKO BP S.A. VI Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 86 1020 5226 0000 6502 0234 9371

 

ostatnia aktualizacja: 23:07:26 05.01.2020
Jak przekazać 1% podatku?

 

 

Należy wypełnic odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36, PIT 37 LUB PIT 28).
Należy podać nazwę - Stowarzyszenie Pomocy "Tęczowe Pracze" im. Bożeny Trykowskiej, oraz numer jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000273753)

 

Przekaż 1% naszej organizacji

 


Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dodatkowo wspomóc nasze dzieło,
wpłaty prosimy kierować:
PKO BP S.A.
VI Oddział we Wrocławiu
Nr konta 86 1020 5226 0000 6502 0234 9371
 
 
Wyciąg ze statutu

§ 8 Celem stowarzyszenia jest:

 

 • Pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Aktywizacja środowiska lokalnego
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc w tworzeniu warunków, także zaplecza materialnego i gospodarczego, dla pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży objętych działaniem Stowarzyszenia.
 • Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie postaw prospołecznych i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zabytków, a w szczególności zabytkowych budynków należących do Parafii p.w. Św. Anny.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działalność charytatywna.


§ 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 

 • Pomoc w zdobywaniu funduszy na rzecz środowiskowej świetlicy "Tęcza", działającej przy Parafii p.w. Św. Anny.
 • Finansowanie pomocy dydaktycznych.
 • Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
 • Organizację i wspieranie finansowania wycieczek, kolonii, półkolonii oraz innej działalności służącej wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
 • Zakup sprzętu na wspieranie kultury fizycznej i sportu.
 • Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Nabywanie gruntów i nieruchomości na cele rekreacyjne.

 

 

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.