Środa, 21 sierpnia 2019
Wirtualny spacer >>

Stowarzyszenie Pomocy TĘCZOWE PRACZE

 
Stowarzyszenie Pomocy Tęczowe Pracze
im. Bożeny Trykowskiej
jest pozarządową organizacją pożytku publicznego (0PP)
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
dnia 07.02.2007 r. pod numerem 0000273753

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Stowarzyszenie ma status OPP

 

 

Prezes: Zofia Kandilaptis-Balińska, kom. 600 988 323

Wiceprezes: Blanka Trykowska

 

Siedziba

Stowarzyszenia Pomocy

Tęczowe Pracze

im. Bożeny Trykowskiej

 

ul. Brodzka 163, 54-067 Wrocław

 

Darowizny

prosimy wpłacać na konto:

Bank: PKO BP S.A. VI Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 86 1020 5226 0000 6502 0234 9371

 

 

 

Dyżury: w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 19-20

w siedzibie Stowarzyszenia (dom katechetyczny)

 

 

ostatnia aktualizacja: 14:45:58 16.11.2013
Podziękowanie za pomoc - grudzień 2008
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

 

Drodzy Przyjaciele. Szanowni Państwo.

Mijają już dwa lata naszej działalności. Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu mogliśmy wspomóc finansowo wiele projektów i inicjatyw służących naszym dzieciom i społeczności lokalnej, za co serdecznie dziękujemy. Wkrótce po raz kolejny staniemy przed szansą przekazania 1% naszego podatku. Mamy nadzieję, że nadal będą Państwo wspomagać nasze Stowarzyszenie, byśmy mogli w jeszcze większym stopniu służyć innym.

 

Jak przekazać 1% podatku?

 

Należy wypełnic odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36, PIT 37 LUB PIT 28).
Należy podać nazwę - Stowarzyszenie Pomocy "Tęczowe Pracze" im. Bożeny Trykowskiej, oraz numer jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000273753)

 

Nasze Stowarzyszenie w 2008 roku wspomogło finansowo następujące akcje i projekty:

- dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy "Tęcza"
- dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka
- pomoc finansowa w organizacji półkolonii letniej i zimowej dla dzieci
- wynajęcie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2008 / 2009

- wspieramoe programów sportowych, kulturalnych, ekologicznych w 2008 roku przy współpracy Urzędu Miasta Wrocławia

- spotkania z ciekawymi ludźmi - zaproszenie Pana Bogusława Ogrodnika zdobywcy Korony Ziemi
- przekazanie zestawu komputerowego dla Świetlicy "Tęcza"
- akcja Mikołaj
- dofinansowanie remontu zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w Praczach Odrzańskich


Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dodatkowo wspomóc nasze dzieło,
wpłaty prosimy kierować:
PKO BP S.A.
VI Oddział we Wrocławiu
Nr konta 86 1020 5226 0000 6502 0234 9371

Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia - Albert Einstein
.

 

Jeszcze raz dziękujemy - styczeń 2008
Stowarzyszenie Pomocy „Tęczowe Pracze” pragnie jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspomogli nas finansowo w minionym roku przekazując 1% swojego podatku, bądź darowiznę. Dzięki Państwa pomocy udało się nam zrealizować wiele projektów i akcji. Uczestniczyliśmy w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, dofinansowaliśmy półkolonie letnie dla dzieci, wynajęliśmy do końca roku szkolnego po 2 razy w tygodniu salę gimnastyczną, sfinansowaliśmy akcję „Mikołaj puka do Twoich drzwi”. Wspieramy też poprzez swoją działalność świetlicę „Tęcza”, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Przekazaliśmy jej trzy zestawy komputerowe, zakupiliśmy stół bilardowy, dofinansowaliśmy Konkurs Ekologiczny „Zimowisko dla zwierząt w mieście”, zorganizowaliśmy akcję „Biały ząbek”. Stowarzyszenie włączyło się również w remont naszego kościoła pw. Św. Anny, przekazując 8.000 zł na ten szczytny cel.

Chcielibyśmy dalej służyć pomocą i wspierać wiele różnych inicjatyw. Obecnie zbieramy pieniądze na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci. Jeżeli chcieliby Państwo wspomóc nasze Stowarzyszenie i przekazać nam swój 1% podatku - będziemy bardzo wdzięczni.

Jednocześnie chcemy poinformować o zmianie nazwy Stowarzyszenia. Chcąc uczcić pamięć naszej zmarłej koleżanki - wiceprezes Bożeny Trykowskiej, pragnąc docenić jej wkład w powstanie Stowarzyszenia wybraliśmy ją naszą patronką. Obecna nazwa Stowarzyszenia brzmi: STOWARZYSZENIE POMOCY „TĘCZOWE PRACZE” IM. BOŻENY TRYKOWSKIEJ.

Bardzo liczymy na Państwa zrozumienie i pomoc, bo…
Świat nie jest niestety doskonały
Jest w nim tyle do poprawienia
Uczyńmy więc coś
W tym kierunku już dziś…
 
 
 
Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Zofia Kandilaptis-Balińska
Podziękowanie za otrzymane dary - grudzień 2007

Stowarzyszenie Pomocy TĘCZOWE PRACZE bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przekazały na jego rzecz 1% swojego podatku i różne darowizny.
Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać 20.989 zł. Pieniądze te pozwolą nam w tym roku zrealizować w znaczącym zakresie nasze cele statutowe. Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie włączyło się w organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, dofinansowało półkolonie letnie dla naszych dzieci kwotą 6.000 zł, wsparło Parafię w trudzie remontu kościoła kwotą 8.000 zł, zakupiło dla świetlicy "Tęcza" stół bilardowy.

Chcemy również wyrazić naszą wdzięczność Rodzinie Trykowskich za ich piękny i szlachetny gest. Zawiadamiając o pogrzebie ś.p. Bożenki Trykowskiej (dotychczasowej wiceprezes naszego Stowarzyszenia) rodzina prosiła wszystkich o nie kupowanie kwiatów i przekazanie tak zaoszczędzonych pieniędzy na rzecz naszego Stowarzyszenia.
W ten sposób nasza nieodżałowana koleżanka ofiarowała nam jeszcze jeden dar - od jej rodziny, przyjaciół, znajomych i współpracowników wpłynęło na nasze konto 9.185 zł.

Dziękując wszystkim Ofiarodawcom, zapewniamy, że Państwa dar przyniesie konkretną pomoc naszej społeczności lokalnej, dzieciom i parafii (o czym zawsze będziemy informować).

Wyciąg ze statutu

§ 8 Celem stowarzyszenia jest:

 

 • Pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Aktywizacja środowiska lokalnego
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc w tworzeniu warunków, także zaplecza materialnego i gospodarczego, dla pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży objętych działaniem Stowarzyszenia.
 • Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
 • Wspieranie postaw prospołecznych i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie działalności na rzecz ekologii i ochrony zabytków, a w szczególności zabytkowych budynków należących do Parafii p.w. Św. Anny.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działalność charytatywna.


§ 9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • Pomoc w zdobywaniu funduszy na rzecz środowiskowej świetlicy "Tęcza", działającej przy Parafii p.w. Św. Anny.
 • Finansowanie pomocy dydaktycznych.
 • Wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
 • Organizację i wspieranie finansowania wycieczek, kolonii, półkolonii oraz innej działalności służącej wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
 • Zakup sprzętu na wspieranie kultury fizycznej i sportu.
 • Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 • Nabywanie gruntów i nieruchomości na cele rekreacyjne.